บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shear sheared shorn ตัดขนแกะ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

shear เชีย / sheared เฉียด / shorn ชอน / ตัดขนแกะ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He shears the sheeps every year.
คำอ่าน ฮี เชียสึ เดอะ ชีพสึ เอฟวะหริ เยีย
คำแปล เขาตัดขน /He shears แกะ /the sheeps ทุกปี / every year

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They shear the sheeps.
คำอ่าน เด เชีย เดอะ ชีพสึ
คำแปล พวกเขาตัดขน /They shear แกะ /the sheeps

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He shears the sheeps yesterday.
คำอ่าน ฮี เชียสึ เดอะ ชีพสึ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาตัดขน /He shears แกะ /the sheeps เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has shorn the sheeps every year.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ชอน เดอะ ชีพสึ เอฟวะหริ เยีย
คำแปล เขาได้ตัดขน /He has shorn แกะ /the sheeps ทุกปี / every year

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have shorn the sheeps already.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ชอน เดอะ ชีพสึ ออลเร้ดดิ
คำแปล พวกเขาได้ตัดขน /They have shorn แกะ /the sheeps เสร็จเรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is shearing the sheeps.
คำอ่าน ฮี เชียริง เดอะ ชีพสึ เอฟวะหริ เยีย
คำแปล เขากำลังตัดขน /He is shearing แกะ /the sheeps

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will shear the sheeps tomorrow.
คำอ่าน เด วิล เชีย เดอะ ชีพสึ ทูโมโร
คำแปล พวกเขาจะตัดขน /They have shorn แกะ /the sheeps พรุ่งนี้ / tomorrow