บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shrink shrank shrunk หด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

shrink ชะริง / shrank ชะแรง / shrunk ชะรัง / หด เหี่ยว หดหาย หลบหน้า หรี่ ทำให้หด ลดค่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He shrinks the size of shop to save money.
คำอ่าน ฮี ชะริ้งสึ เดอะ ไซ้ส ออฟ ช้อบ ทู เซฟ มอนหนิ
คำแปล เขาลดขนาดร้าน(ให้เล็กลง) /He shrinks the size of shop เพื่อประหยัดเงิน /to save money ในการก่อสร้าง การตกแต่ง

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The flowers shrink at night.
คำอ่าน เดอะ ฟลาวเวอรสึ ชะริง แอ้ด ไน้ถึ
คำแปล ดอกไม้ (หลายดอกเป็นพหูพจน์) หุบลง/The flowers shrink ยามกลางคืน /at night

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค After seeing the gun, they shrink back into fearing.
คำอ่าน อาฟฟะเตอ ซีอิง เดอะ กัน เด ชะริง แบ้ก อินทู เพียริง
คำแปล หลังจากเห็นปืน /After seeing the gun พวกเขาก็กลัว /they shrink กันหัวหด

 

ประโยค She don't shrink to tell the truth.
คำอ่าน ชี ด๊อนถึ ชะริง ทู เทล เดอะ ทรู้ด
คำแปล หล่อนไม่กลัว /She don't shrink ที่จะบอกเล่าความจริง /to tell the truth

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He shrank the size of shop to save money.
คำอ่าน ฮี ชะแรง เดอะ ไซ้ส ออฟ ช้อบ ทู เซฟ มอนหนิ
คำแปล เขาลดขนาดร้าน(ให้เล็กลง) /He shrank the size of shop เพื่อประหยัดเงิน /to save money ในการก่อสร้าง การตกแต่ง

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has shrunk the size of shop to save money.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ชะรัง เดอะ ไซ้ส ออฟ ช้อบ ทู เซฟ มอนหนิ
คำแปล เขาได้ลดขนาดร้าน(ให้เล็กลง) /He has shrunk the size of shop เพื่อประหยัดเงิน /to save money ในการก่อสร้าง การ ตกแต่ง

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The flowers have shunk at night.
คำอ่าน เดอะ ฟลาวเวอรสึ แฮ่ฟ ชะรัง แอ้ด ไน้ถึ
คำแปล ดอกไม้ (หลายดอกเป็นพหูพจน์) ได้หุบลง/The flowers have shrunk ยามกลางคืน /at night

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is shrinking after seeing the elephants on the road at Khao Yai.
คำอ่าน ชี อิส ชะริงกิง อาฟฟะเตอ ซีอิง เดอะ เอลเลเฟนสึ ออน เดอะ โร่ด แอ้ด เขาใหญ่
คำแปล เธอกำลังกลัวหัวหด/She is shrinking หลังจากเห็นช้าง /after seeing the elephants บนถนนที่เขาใหญ่ /on the road at Khao Yai (กลัวช้างจะทำร้าย)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will shrink the size of shop to save money.
คำอ่าน ฮี วิล ชะริ้ง เดอะ ไซ้ส ออฟ ช้อบ ทู เซฟ มอนหนิ
คำแปล เขาจะลดขนาดร้าน(ให้เล็กลง) /He will shrink the size of shop เพื่อประหยัดเงิน /to save money ในการก่อสร้าง การ ตกแต่ง

 

ประโยค The cotton will shrink when it wet.
คำอ่าน เดอะ คัทตอน วิล ชะริง เว้น อิด เว่ด
คำแปล สำลีจะหดตัว /The cotton will shrink เมื่อเปียกน้ำ /when it wet

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

reduce / รีดิวสึ / ทำให้หด ลดขนาดลง withdraw / วิด ดรอ / หด