บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง swell swelled swollen บวม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

swell สะเวล / swelled สะเวลถึ / swollen สะวอลเลน / บวม อูม ตุง จุ่น ตุ่ย ฟู

swell swelled swelled บวม

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She swells very much.
คำอ่าน ชี สะเวลสึ เวหริ มัชฉุ่
คำแปล เธอบวม หรือ อืด หรืออวบ /She swells มาก /very much

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค His knees swell because of accident.
คำอ่าน ฮิส นีสึ สะเวล บีคอส ออฟ แอ็กซิเดน
คำแปล หัวเข่าของเขาบวม /His knees swell เพราะอุบัติเหตุ /because of accident

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค Her eyes swell because of crying.
คำอ่าน เฮอ อายสึ สะเวล บีคอส ออฟ ครายอิง
คำแปล ตาเธอบวม /Her eyes swell เพราะร้องไห้ /because of crying

 

ประโยค His gums swell and bleed.
คำอ่าน ฮิสสึ กัมสึ สะเวล แอน บลีด
คำแปล เหงือกของเขา บวม /His gums swell และมีเลือดออก /and bleed

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค Her eyes swelled because of crying.
คำอ่าน เฮอ อายสึ สะเวลถึ บีคอส ออฟ ครายอิง
คำแปล ตาเธอบวม /Her eyes swelled เพราะร้องไห้ /because of crying

p> 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค His leg has swollen.
คำอ่าน ฮิส เล่ก แฮส สะวอลเลน
คำแปล ขาของเขา /His leg ได้บวมแล้ว /has swollen

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค Her eyes have swollen because of crying.
คำอ่าน เฮอ อายสึ แฮ่ฟ สะวอลเลน บีคอส ออฟ ครายอิง
คำแปล ตาเธอได้บวมแล้ว /Her eyes have swollen เพราะร้องไห้ /because of crying

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค His leg is swolling.
คำอ่าน ฮิส เล่ก อิส สะวอลลิง
คำแปล ขาของเขา /His leg กำลังบวมแล้ว / is swolling

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค His knees will swell because of accident.
คำอ่าน ฮิส นีสึ วิล สะเวล บีคอส ออฟ แอ็กซิเดน
คำแปล หัวเข่าของเขาจะบวม /His knees will swell เพราะอุบัติเหตุ /because of accident

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค The swelling can go down with cold water.
คำอ่าน เดอะ สะเวลลิง แคน โก ดาว วิท โคล วอเถ่อะ
คำแปล อาการบวม /The swelling สามารถลดลงได้ /can go down ด้วยน้ำเย็น /with cold water เวลาเกิดอาการฟกช้ำ ให้ประคบด้วยน้ำ เย็น หรือน้ำแข็งก่อน ในช่วงแรก แล้วจึงประคบด้วยน้ำอุ่น คำว่า swelling จะแปลว่า อาการบวม

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

bloat /บะโล้ทถึ / บวม
curve out / เคิฟ เอ๊าถึ / นูน ปูน
distend / ดิสสะเตน /อืด