บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sweep swept swept กวาด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

sweep สะวีพ / swept สะเว็บถึ / swept สะเว็บถึ / กวาด ปัด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She sweeps the floor every morning.
คำอ่าน ชี สะวีพสึ เดอะ ฟลอร เอฟวะหริ มอรนิง
คำแปล เธอกวาดพื้น /She sweeps the floor ทุกเช้า /every morning

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They sweep the leaves around the building.
คำอ่าน เด สะวีพ เดอะ ลีฟสึ อะราว เดอะ บิลดิง
คำแปล พวกเขากวาด /They sweep ใบไม้ / the leaves รอบๆ อาคาร /around the building

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค This broom sweeps clean.
คำอ่าน ดิส บรูม สะวีพสึ คลีน
คำแปล ไม้กวาดนี้กวาด /This broom sweeps ได้หมดจด สะอาด /clean

 

ประโยค She sweeps under the table.
คำอ่าน ชี สะวีพสึ อันเดอ เดอะ เทเบิ่ล
คำแปล เธอกวาด /She sweeps ใต้โต๊ะ /under the table

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She swept the floor yesterday.
คำอ่าน ชี สะเว็บถึ เดอะ ฟลอร เยสสะเตอเด
คำแปล เธอกวาดพื้น /She swept the floor เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has swept the floor already.
คำอ่าน ชี แฮ่ส สะเว็บถึ เดอะ ฟลอร ออลเร้ดดิ
คำแปล เธอได้กวาดพื้น /She has swept the floor เรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have swept the leaves around the building.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะเว็บถึ เดอะ ลีฟสึ อะราว เดอะ บิลดิง
คำแปล พวกเขาได้กวาด /They have swept ใบไม้ / the leaves รอบๆ อาคาร /around the building แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is sweeping the floor.
คำอ่าน ชี อิส สะวีพปิง เดอะ ฟลอร
คำแปล เธอกำลังกวาดพื้น /She is sweeping the floor

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will sweep the floor tomorrow.
คำอ่าน ชี วิล สะวีพ เดอะ ฟลอร ทูโมโร
คำแปล เธอจะกวาดพื้น /She will sweep the floor พรุ่งนี้ / tomorrow

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

dust /ดิสสะถึ /แปรง
clean / คลีน / กวาด