บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unweave unwove unwoven ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unweave อันวีฟ / unwove อันโว่ฟ / unwoven อันโว้ฟเวน / คลาย แก้ เปิดเผย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She unweaves the knitting wool hat.
คำอ่าน ชี อันวี่ฟสึ เดอะ นิ้ตติง วูล แฮ่ท
คำแปล เธอแก้ / She unweaves การถักหมวกไหมพรม /the knitting wool hat (ทำผิดต้องแก้)

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unweave the murder of Tom.
คำอ่าน เด อันวี้ฟ เดอะ เม้อเดอ ออฟ ทอม
คำแปล พวกเขาเปิดเผย หรือคลาย /They unweave คดีฆาตรกรรมทอม /the murder of Tom.

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She unwove the knitting wool hat.
คำอ่าน ชี อันโว่ฟ เดอะ นิ้ตติง วูล แฮ่ท
คำแปล เธอแก้ / She unwove การถักหมวดไหมพรม /the knitting wool hat (ทำผิดต้องแก้)

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has unwoven the knitting wool hat.
คำอ่าน ชี แฮ่ส อันโว่ฟเวน เดอะ นิ้ตติง วูล แฮ่ท
คำแปล เธอได้แก้ / She has unwoven การถักหมวกไหมพรมแล้ว /the knitting wool hat (ทำผิดต้องแก้)

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unwoven the murder of Tom.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันโว้ฟเวน เดอะ เม้อเดอ ออฟ ทอม
คำแปล พวกเขาได้เปิดเผย หรือได้คลาย /They have unwoven คดีฆาตรกรรมทอม /the murder of Tom.

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are unweaving the murder of Tom.
คำอ่าน เด อาร อันวี้ฟวิง เดอะ เม้อเดอ ออฟ ทอม
คำแปล พวกเขากำลังเปิดเผย หรือกำลังคลาย /They are unweaving คดีฆาตรกรรมทอม /the murder of Tom.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will unweave the knitting wool hat.
คำอ่าน ชี วิล อันวี่ฟ เดอะ นิ้ตติง วูล แฮ่ท
คำแปล เธอจะแก้ / She will unweave การถักหมวกไหมพรม /the knitting wool hat (ทำผิดต้องแก้)