บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง weave wove woven ทอ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

weave วีฟ / wove โว่ฟ / woven โว้ฟเวน ทอ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She weaves the wool hat / wool handbag.
คำอ่าน ชี วี่ฟสึ เดอะ วู้ล แฮ่ท / วู้ล แฮนแบ้ก
คำแปล เธอถัก /She weaves หมวกไหมพรม / the wool hat หรือ กระเป๋าถือไหมพรม / wool handbag

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They weave the bamboo basket.
คำอ่าน เด วีฟ เดอะ แบมบู บ๊าสสะเก็ต
คำแปล พวกเขาสาน /They weave ตะกร้าไม้ไผ่ /the bamboo basket

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The spider weaves a web at night.
คำอ่าน เดอะ สป๊ายเดอ วีฟสึ อะ เว่บ แอท ไน้ถึ
คำแปล แมงมุมชักใย หรือถักใย /The spider weaves a web ตอนกลางคืน /at night

 

ประโยค They weave silk into clothes.
คำอ่าน เด วีฟ ซิ้ลขึ อินทู คะโล่ทสึ
คำแปล พวกเขาทอใยไหม /They weave silk เป็นเสื้อผ้า /into clothes

 

ประโยค The bird weaves its nest from dry leaves.
คำอ่าน เดอะ เบิ้ด วี้ฟสึ อิทสะ เน้สสะถึ ฟรอม ดร๊าย ลีฟสึ
คำแปล นกสานรังของมัน /The bird weaves its nest จากไบไม้แห้ง /from dry leaves.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She wove the wool hat yesterday.
คำอ่าน ชี โว่ฟ เดอะ วู้ล เดอะ แฮ่ท เย้สสะเตอเด
คำแปล เธอถัก /She wove หมวกไหมพรม / the wool hat เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has woven the wool hat .
คำอ่าน ชี แฮ่ส โว้ฟเวน เดอะ วู้ล แฮ่ท / วู้ล แฮนแบ้ก
คำแปล เธอได้ถัก /She has woven หมวกไหมพรมแล้ว / the wool hat

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have woven silk into clothes.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ โว้ฟเวน ซิ้ลขึ อินทู คะโล่ทสึ
คำแปล พวกเขาได้ทอผ้าไหม /They have woven silk เป็นเสื้อผ้าแล้ว /into clothes

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is weaving the wool hat.
คำอ่าน ชี อิส วี่ฟวิง เดอะ วู้ล แฮ่ท
คำแปล เธอกำลังถัก /She is weaving หมวกไหมพรม / the wool hat

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will weave the wool hat.
คำอ่าน ชี วิล วี่ฟ เดอะ วู้ล แฮ่ท
คำแปล เธอจะถัก /She will weave หมวกไหมพรม / the wool hat

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

cane /เคน / สาน
interlace / อินเดอเล่ซ /จักสาน
crochet / โครเช่ / ถัก