บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง knit knit knit ถัก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

knit นิ่ด / knit นิ่ด / knit นิ่ด / ถัก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค she knits sweaters.
คำอ่าน ชี นิดสึ สะเว็ดเทอะ
คำแปล หล่อน ถัก/knits เสื้อกันหนาว / sweaters กริยา knit เติม s เพราะประธาน She เป็นเอกพจน์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค she knit sweaters yesterday.
คำอ่าน ชี นิดสึ สะเว็ดเทอะ เยสสะเตอเด
คำแปล หล่อน ถัก/knit เสื้อกันหนาว / sweaters เมื่อวานนี้ /yestereday กริยา knit ไม่เติม s แสดงว่าเป็นกริยาช่องที่ 2 เป็นเรื่องราวที่เกิด ขึ้นในอดีต ซึ่งก็คือ เมื่อวานนี้

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค she has knit sweater since 2 months.
คำอ่าน ชี แฮส นิด สะเว็ดเตอะ ซิน ทู มันสึ
คำแปล หล่อน ได้ถัก/has knit เสื้อกันหนาว /sweater มาตั้งแต่ 2 เดือนที่แล้ว /since 2 months (ขณะนี้ก็ยังไม่เสร็จ)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค she is knitting sweater.
คำอ่าน ชี อิส นิดติง สะเว็ดเตอะ
คำแปล หล่อน กำลังถัก/ is knitting เสื้อกันหนาว /sweater (ขณะนี้เวลานี้ กำลังทำงานอยู่ ยังไม่เสร็จ)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค she will knit sweater tomorrow.
คำอ่าน ชี วิล นิด สะเว็ดเตอะ ทูโมโร
คำแปล หล่อน กำลังถัก/ will knit เสื้อกันหนาว /sweater พรุ่งนี้ /tomorrow

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค She likes bag knitting.
คำอ่าน ชี ไล้สะ แบ็ก นิดติง
คำแปล หล่อน ชอบ/likes การถักกระเป๋าไหมพรม /bag knitting

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

crochet / / ถัก
frown / / ขมวด
weld / / ประสาน