สรุปการใช้งานคำกริยาภาษาอังกฤษ กริยาเติม ing ซึ่งมีวิธีการใช้งานหลายแบบ และมีความหมายต่างออกไปจากการใช้เป็นคำกริยาตามปกติ พร้อมประโยคตัวอย่าง คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิงขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

 

ตัวอย่าง คำกริยาเติม Ing แบบต่างๆ

การใช้ Verb-ing ใน Present Continuous

กล่ววถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานั้น ขณะนั้น กำลังทำอะไร
แดงกำลังกินแอปเปิ้ลในขณะนี้ เวลานี้ วันนี้
Daeng is eating an apple.
แดง อีส อีตติ้ง แอน แอพเพิ่ล
เดงกำลังกินแอปเปิ้ล eating eat + ing ความหมายจะหมายถึง กำลังทำอยู่ แดงกำลังกินแอปเปิ้ล

 

การใช้ Verb-ing ใน Present Perfect Continuous
เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยไม่ได้หยุดพักเลย เช่น เมื่อเช้าได้วิ่งเป็นเวลา 2 ชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักเลย
หากต้องการบอกเล่า พูดหรือแต่งประโยคในความหมายว่า ได้กระทำบางอย่างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต วันนั้น เวลานั้น ทำไม่หยุด อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน แม้แต่ขณะที่พูดก็ยังคงกระทำอยู่ยังไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่ เช่น เขาอ่านหนังสือต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืน ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดอ่านเลย ไม่รู้จะหยุดตอนไหน

He has been reading novel since last night.
ฮี แฮส บีน รีดดิ้ง โนเวล ซิ๊น ลาส ไนทฺ
เขาได้อ่านนิยายอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว (ติดนิยาย) reading read + ing ตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่ คงจะอ่านให้จบทุกเล่ม ทุกตอน ประธานมีคนเดียวจะใช้ has

 

การใช้ Verb-ing ใน 2.2 Past Continuous
กลาวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีลักษณะเป็นการกระทำที่มีความต่อเนื่อง เช่น เมื่อวานขณะที่ฉันกำลังกินเข้าผัด ฝนก็ตกลงมา
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวานหรือในอดีต ในความหมายว่า กำลังทำอะไร ในขณะนั้น เวลานั้น ของวันใดๆ ในอดีต เช่น แดงกำลังกินข้าวผัด เมื่อหล่อนเดินทางมาถึง

Daeng was eating fried rice when she arrived.
แดง วอส อีททิ่ง ฟราย ไรซ์ เว๊น ชี อะร๊ายฟฺ
แดงกำลังกินข้าวผัด eating eat + ing เมื่อหล่อนเดินทางมาถึง ประธานมีคนเดียวคือ แดง จะใช้ วอส / was เป็นกริยาช่วย

 

การใช้ Verb-ing ใน Future Continuous
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความหมายว่า กำลังอยู่ระหว่างทำเหตุการณ์นั้นในอนาคต เช่น ช่วงเช้าพรุ่งนี้ ฉันจะกำลังออกกำลังกาย ให้ติดต่อหลังเวลา หรืออย่าติดต่อเข้ามา เพราะไม่สะดวกรับสาย
สิ่งที่เราจะทำในอนาคตหรือในวันพรุ่งนี้ บางอย่างเราอาจจะต้องทำเวลากี่โมง จำเป็นต้องพูดบอกเพื่อให้ผู้ที่จะติดต่อได้รับรู้ เช่น พรุ่งนี้เวลาประมาณ 8 โมงเช้า ฉันจะอยู่ระหว่างการเดินทาง หรือทำอะไรบางอย่าง จึงควรหลีกเลี่ยงการติดต่อ เพราะไม่สะดวกหรือจะไม่สามารถติดต่อได้ (แต่ปกติจะอยู่ที่ทำงาน วันนั้นอาจจะมีธุระต้องไปทำภาระกิจพิเศษ)

ประโยคอื่นที่ใกล้เคียงกัน เช่น พรุ่งนี้ 8 โมงเช้า ผมน่าจะกำลังขับรถอยู่บนถนนเส้นนั้น บอกให้รู้ เผื่ออีกฝ่ายอยากจะนัดเจอกัน ตามปั้ม ตามร้านกาแฟ ในเส้นทางนั้น

At seven o’clock tomorrow, I will be driving to Pataya.
แอท เซเวน โอ คล็อก ทูโมโร, ไอ วิล บี ไดรวิ่ง ทู พัทยา
เจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้ driving drive + ing ฉันน่าจะกำลังขับรถหรืออยู่ระหว่างกำลังขับรถไปพัทยา ถ้าอยากเจอ ก็นัดกันมาว่า ปั๊มไหน ร้านอะไร เป็นต้น

 

การใช้ Verb-ing Future Perfect Continuous
กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีลักษณะเป็นการกระทำอย่างต่อเนื่อง เช่น หลัง 8 โมงเช้า พรุ่งนี้ ฉันจะมีประชุมต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึง 5 โมงเย็น จะเป็นการกระทำที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุด
ประโยคนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งเวลาว่างของตัวเองหรือแจ้งเวลาที่สะดวกในการติดต่อ เพื่อนัดหมายหรือทำธุระต่างๆ ในอนาคต วันพรุ่งนี้ มะรืนนี้ หรืออาทิตย์หน้า เดือนหน้า

ตัวอย่างข้อความคำพูด สำนวนแบบไทย เราอาจจะบอกว่า พรุ่งนี้ 8:00 - 10:00 น. กำลังติดประชุมนะ หรือกำลังทำอะไร ติดธุระต้องทำอะไร เป็นการกระทำที่ติดพันต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต

At 8:00 - 10:00 am tomorrow, Somchai will has been teaching math.
แอท เอ้ด ทู เทน เอ เอ็ม ทูโมโร สมชาย วิล แฮส บีน ทีชชิ่ง แมธ
พรุ่งนี้เวลา 8:00 น - 10:00 น. สมชายจะมีชั่วโมงสอนวิชาคณิตศาสตร์ teaching teach + ing การสอนจะเป็นการกระทำที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ติดพัน

 

การใช้ Verb-ing หลังคำกริยาแสดงการรับรู้ เช่น เห็น ได้ยิน มอง
I saw him walking in the park..
ไอ ซอ ฮิม วอก คิง อิน เดอะ พาร์ก คึ
ฉันเห็นเขาเดินอยู่ในสวน walking walk + ing ตัวอย่างคำกริยาแบบนี้ เช่น Watch/วอทชุ/เฝ้ามอง, hear /เฮีย/ได้ยิน

 

การใช้ Verb-ing เป็นคำคุณศัพท์
The show is boring.
เดอะ โชว์ อิส บอริ่ง
การแสดงน่าเบื่อมาก boring bore เติม ing คำคุณศัพท์จะตามหลัง Verb to be

 

การใช้ Verb-ing เป็นประธานของประโยค
Running is good for health.
รันนิ่ง ดี ต่อสุขภาพ
การวิ่งดีต่อสุขภาพ run เป็นคำกริยา เติม ing running เป็นคำนาม แปลว่า การวิ่ง คำอื่นๆ เช่น Eat /Eating/การกิน

 

การใช้ Verb-ing หลังคำบุพบท
Tom is good at swimming.
ทอม อิส กูด แอท สวิมมิ่ง
ทอม เก่งในการว่ายน้ำ เป็นนักกีฬา at เป็น บุพบท swim + ing = swimming ตัวอย่างบุพบทเพิ่มเติม เช่น without, by

 

การใช้ Verb-ing หลังคำกริยาเฉพาะ
She enjoys eating very much.
ชี เอนจอยสึ อีทติง เวหริ มัช
หล่อนชอบกินมาก สนุกกับการกินมาก enjoy เป็นกริยาเฉพาะต้องตามด้วย Verb ing eat + ing = eating ตัวอย่างคำกริยาเฉพาะเพิ่มเติม stop, like

 

การใช้ Verb-ing ประสมกับคำนาม
He like bird-watching.
ฮี ไลคึ เบิร์ด วอทชิ่ง
เขาชอบดูนอก bird คำนาม ประสมกับ watch +ing เป็น bird-watching = การดูนก

 

การเติม ing ท้ายคำกริยา

คำกริยาในภาษาอังกฤษมีหลายแบบ การเติม ing จะมีข้อบังคับที่ต้องจำ เช่น

คำกริยาที่เติม Ing ได้เลย
ตัวอย่างคำกริยาที่สามารถเติม ing ได้เลย เช่น
walk+ing = walking / วอค /วอค คิ่ง/ เดือน การเดิน
eat + ing = eating /อีท ติง/กิน การกิน
watch + ing = watching /วอทชิ่ง /เฝ้ามอง การเฝ้ามอง

 

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ออก แล้วเติม ing
He love dancing.
ฮี เลิฟ แดน ซิ่ง
เขาชอบการเต้นรำ dance ตัด e ออก แล้วเติม ing = dancing
ตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น love + ing = loving / เลิฟ / รัก
live + ing = living /ลิฟวิง / อาศัย ดำรงชีวิต
ยกเว้น คำกริยาที่มี e สองตัว agree + ing = agreeing /อะกรีอิง/เห็นด้วย เห็นพ้อง
flee + ing = freeing /ฟลีอิง/หลบหนี

 

คำกริยาลงท้ายด้วยสระ เติม ing ได้เลย
The bird is flying.
เดอะ เบิร์ด อิส ฟลายอิ่ง
นก กำลังบิน fly / ฟลาย /บิน
play + ing = playing /เพลย์ อิง/ เล่น
be + ing = being / บีอิง / กำลัง/
do + ing = doing /ดูอิง/การกระทำ, การทำ

 

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing
tie+ing = tying /ผูก
Dang is tying his shoelaces
แดง อิส ไทอิง ฮิส ชูเลสเสส
แดง กำลังผูกเชือกรองเท้า tie+ing = tying /ผูก

 

คำกริยาที่มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ต้องเติมตัวสะกด อีกหนึ่งตัว แล้วเติม ing
swim+ing = swimming / ว่ายน้ำ /
Joe is swimming.
โจ อิส สวิมมิ่ง
โจ กำลังว่ายน้ำ swim+ing = swimming เติม m เพิ่มอีกตัว
ตัวอย่างเพิ่มเติม cut + ing = cutting / คัดติง/ตัด
dug+ing = dugging /ดักกิง/ขุด