สรุปการใช้งานคำกริยาภาษาอังกฤษ กริยาเติม ed สำหรับการใช้คำกริยาเพื่อเปล่ยนไปตามกาล พร้อมประโยคตัวอย่าง คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิงขึ้น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

 

การใช้คำกริยาในภาษาอังกฤษ จะมีการเปลี่ยนรูปหลายแบบ โดยเฉพาะการเปลี่ยนรูปเมื่อใช้ตามกาล การเติม d หรือ ed จะใช้กับคำกริยาที่ใช้เมื่อกล่าวถึงเรื่องราวในอดีต จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนรูป เช่น กล่าวถึงเรื่องเมื่อวาน ว่า เขาเดินเล่นในสวน จากคำว่า walk ก็จะเปลี่ยนเป็น walked

ตัวอย่าง คำกริยาเติม d หรือ ed แบบต่างๆ

การใช้ Verb-ed ใน Past Simple
กล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต จะใช้ประโยคแบบ พาสตเทนซ เช่น เมื่อวานฉันกินข้าวผัด
การเล่าเรื่องว่า เมื่อวานไปไหน ทำอะไร การเล่าความหลังในสิ่งที่ทำลงไป การพูดหรือเรียบเรียงประโยคจะต้องใช้กริยาช่องที่ 2 หรือ V2 เช่น เมื่อวานนี้แดงกินข้าวผัด วันนี้แดงกินก๋วยเตี๋ยว

เขาเดินเล่นในสวนเมื่อวานนี้
He walked in garden yesterday.
ฮี วอกถึ อิน กาเดน เยสเตอเดย์
เขาเดินเล่นในสวนเมื่อวานนี้ คำว่า walk แปลว่า เดือน เมื่อใช้กับเหตุการณ์ในอดีตจะต้องเติม ed เป็น walked เป็น V2/V3 ส่วน walk หรือ v1 จะใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือการกระทำในวันนี้

 

การใช้ Verb-ed ใน Past Perfect
กล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตที่ได้จบลงไปแล้ว เช่น ก่อนฝนจะตก เขาได้เดินเล่นในสวน

หากมีคำพูดที่ต้องการพูดในลักษณะที่ว่า ได้ทำเสร็จแล้ว อาจจะเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตว่า เมื่อแม่มาถึง พ่อกับลูกก็ได้กินข้าวเสร็จแล้ว จะเป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นและจบลงแล้ว
Daeng had walked in the garden when his son arrived.
แดง แฮด วอก ดิน เดอะ กาเดน เว๊น อิส ซัน อะร๊ายฟฺ
แดงได้เดินออกกำลังกายในส่วน ก่อนหน้าหรือเมื่อลูกชายได้เดินทางมาถึง ได้ทำกิจกรรมบางอย่างเสร็จแล้ว ก่อนจะมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้น

การใช้ Verb-ed ใน Future Perfect
กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะจบลงในเวลาที่กำหนด เช่น 8 โมงเช้าพรุ่งนี้ ออกกำลังกายเสร็จแล้ว เรานัดเจอกันช่วงนั้นก็แล้วกัน เป็นต้น

At ten o' clock tomorrow, she will has walked in the park.
แอท เทน โอ คล็อก ทูโมโร ชี วิล แฮส วอก ดิน เดอะ พาร์ค
พรุ่งนี้สิบโมงเช้า หล่อนจะเสร็จจากการเดินออกกำลังกายในสวน (ก็จะมีเวลาว่าง

 

การใช้ Verb-ed หลังคำกริยาแสดงการรับรู้ เช่น เห็น ได้ยิน มอง
I saw him walking in the park..
ไอ ซอ ฮิม วอก คิง อิน เดอะ พาร์ก คึ
ฉันเห็นเขาเดินอยู่ในสวน walking walk + ing ตัวอย่างคำกริยาแบบนี้ เช่น Watch/วอทชุ/เฝ้ามอง, hear /เฮีย/ได้ยิน

 

การใช้ Verb-ed เป็นคำคุณศัพท์
Math lesson was very bored.
แมธ เลสซัน วอส เวหริ บอด
บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าเบื่อมาก bore+ ed = bored /บอด/น่าเบื่อ / เติม ed คำคุณศัพท์จะตามหลัง Verb to be

 

การใช้ Verb-ed เป็นประธานของประโยค
the injured are at the hospital..
ดิ อินจัว อา แอท เดอะ ฮอสปิทอล
ผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โณงพยาบาล injure /อินจัว/บาดเจ็บ เติม ed เป็นผู้บาดเจ็บ

 

the unemployed have no money.
ดิ อันเน็มพลาย แฮฟ โน มอนหนิ
คนตกงานไม่มีเงิน เพราะไม่มีคนจ้าง employ /เอ็มพลอย /จ้างให้ทำงาน

 

การใช้ Verb-ed หลังคำกริยาเฉพาะ
This game looks excited.
ดิส เกม ลุค เอ็กไซดิด
เกมนี้ดูน่าตื่นเต้น look เป็นกริยาเฉพาะ ต้องตาม Verb V3 ซึ่งจะเติม ed อย่าง excited.

 

การใช้ Verb-ed ประสมกับคำนาม
Abandoned house is very old.
อะแบนดัน เท้า อิส เวหริ โอลดึ
บ้านที่ถูกปล่อยร้างมีสภาพเก่ามาก abandon / อะแบนดัน /ปล่อยทิ้ง + ed + house = abandoned house

 

การเติม ed ท้ายคำกริยา

คำกริยาในภาษาอังกฤษมีหลายแบบ การเติม ed จะมีข้อบังคับที่ต้องจำ เช่น

คำกริยาที่เติม ed ได้เลย
ตัวอย่างคำกริยาที่สามารถเติม ing ได้เลย เช่น
walk + ed = walked / วอค /วอค คิ่ง/ เดือน การเดิน
eat + ed = eated /อีท ติง/กิน การกิน
watch + ed = watched /วอทชิ่ง /เฝ้ามอง การเฝ้ามอง

 

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้เติมเฉพาะ d
He arrived yesterday.
ฮี อะไร ทึ เยสเทอเดย์
เขามาถึงเมื่อวานนี้ arrive / อะไรฟึ/ มาถึง / ลงท้ายด้วย e เติม d ลงไป

คำกริยาลงท้ายด้วยสระ เติม d หรือ ed ได้เลย
The bird is flying.
เดอะ เบิร์ด อิส ฟลายอิ่ง
นก กำลังบิน fly / ฟลาย /บิน
play + ing = playing /เพลย์ อิง/ เล่น
be + ing = being / บีอิง / กำลัง/
do + ing = doing /ดูอิง/การกระทำ, การทำ

 

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยนเป็น i แล้วเติม ed
The bird flied away.
เดอะ เบิร์ด ฟลาย ดะ เว
นก บิน หนี ไป แล้ว fly /ฟลาย/บิน / เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed = flied คำในลักษณะนี้ต้องใช้ y ตัวเดียว เช่น cry, ถ้ามีสระเพิ่มอย่าง play จะไม่เปลี่ยน y เป็น i

 

คำกริยาลงท้ายด้วย y โดยที่ y ทำหน้าที่เป็นตัวสะกด หรือไม่ออกเสียง
play /played//เพลย์/เล่น
enjoy/enjoyed/เอ็นจอย/สนุก
The kids enjoyed swimming.
เดอะ คิดสึ เอนจอยทึ สวิมมิง
เด็กๆ สนุกกับการเล่นน้ำ

 

คำกริยาที่มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ต้องเติมตัวสะกด อีกหนึ่งตัว แล้วเติม ed
rob /robbed/ร็อบ/ปล้น/
The thief robbed the bank last week..
เดอะ ซีฟ ร็อบ ทึ เดอะ แบงเคอะ ลาสทึ วีค
โจรปล้นธนาคารเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

 

คำกริยา 2 พยางค์ ที่ลงเสียงหนักพยางค์หลัง ให้เติมตัวสะกดอีกหนึ่งตัวแล้ว เติม ed
admit+ed = admitted /แอทมิท/แอทมิทดิด/ยอมรับ
He admitted the failure.
ฮี แอทมิทดิด เดอะ เฟลเยอ
เขายอมรับความล้มแหล้ว

 

การออกเสียงคำกริยาที่เติม ed ท้ายคำ

การออกเสียง ดิด หรือ ถิด หรืด ติด กรณีเป็นคำกริยาที่ใช้ตัวสะกดลงท้ายด้วย d หรือ t
Tom needed money
ทอม นี๊ด ดิด มอนหนิ
ทอมต้องการเงิน needed /นี๊ดดิด/

 

He wanted to go with you yesterday.
ฮี วอนทิด ทู โก วิธ ยู เยสเทอเดย์
เมื่อวานนี้ เขาต้องการไปกับคุณ wanted /ว๊อนทิด/
คำอื่นๆ expected /เอ้กซะเพ็กติด/คาดหวัง

 

ออกเสียง ทึ ถึ หรือ เทอะ เถ่อะ เมื่อ ed อยู่หลังพยัญชนะ f, k p, s, ch, sh และ x
He walked in the park yesterday.
ฮี วอคทึ อิน เดอะ พาร์ค เยสเตอเดย์
เขาเดินเล่นในสวน เมื่อวานนี้ walk + ed = walked /ว่อกถึ/เดินเล่น

 

ออกเสียง ดึ หรือ เดอะ เมื่อ ed อยู่หลังคำกริยาที่มีพยัญชนะอื่นๆ เป็นตัวสะกด หรือตามหลัง สระทุกตัว พยัญชนะทุกตัวยกเว้น d, t, f, k p, s, ch, sh และ x
She cleaned the bathroom.
ชี คลีนดึ เดอะ บาธรูม
เธอทำความสะอาดห้องน้ำ cleaned /คลีนดึ/ทำความสะอาด