บทความแนะนำให้รู้จักคำคุณศัพท์แสดงสัญชาติ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น กับการใช้คำคุณศัพ ท์ฃนิดนี้ ตัวอย่างคำคุณศัพท์แบบนี้ เช่น Thai/ชาวไทย, Thai food/อาหารไทย, Hawaiian Music/เพลงฮาวาย หรือ Japanese car/รถยนต์ญี่ปุ่น

 

ตัวอย่างคำคุณศัพท์แสดงสัญชาติแบบต่างๆ 

ตัวอย่างคำคุณศัพท์แสดงสัญชาติตามชื่อประเทศ

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะขยายคำนามเพื่อบอกสัญชาติของคำนาม เป็นคนประเทศอะไร เช่น คนไทย คนจีน คนอเมริกัน คนเกาหลี ฯลฯ Thai, American, Indian, German, Italian, Japanese เป็นต้น
Thai /ไท /คนไทย ชาวไทย
American /อะเมริ้กัน /ชาวอเมริกา
Indian /อินเดียน /ชาวอินเดีย
German /เจอรแมน/ชาวเยอรมัน
Italian /อิทาเลียน /ชาวอิตาลี
Japanese /จาเปนนีส / ชาวญี่ปุ่น

 

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : He likes Thai woman.
คำอ่าน : ฮี ไลสึ ไทย วูแมน
คำแปล : เขาชอบ/He likes ผู้หญิงไทย/Thai woman

 

คำคุณศัพท์แสดงสัญชาติ ตามชื่อทวีป ภูมิภาค เมือง

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะขยายคำนามเพื่อบอกสัญชาติของคำนาม เป็นคนที่อยู่ในทวีปใด เมืองใด เช่น ชาวแคลิฟอร์เนีย คนบาหลี ชาวอาเซียน
Hawaiian / ฮาวายเอี้ยน / ชาวฮาวาย
Asian /เอ เชียน /ชาวอาเซียน
muscovite / มอสสะโก ไวถึ /ชาวเมืองมอสโก

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She is Hawaiian singer.
คำอ่าน : ชี อิส ฮาวายเอี้ยน ซิ้งเหง่อ
คำแปล : เธอเป็น/She is นักร้องชาวฮาวาย/Hawaiian singer

 

คำคุณศัพท์แสดงสัญชาติ ตามชื่อศาสนา

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะขยายคำนามเพื่อบอกสัญชาติของคำนาม เป็นชาวอะไร ตามชื่อศาสนา เช่น ชาวพุทธ ชาวคริสต์
Buddhist / บุ๊ด ดิส / ชาวพุทธ
Christian / คริสสะเตียน/ชาวคริสต์

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He likes Buddhist temples.
คำอ่าน : ฮี ไล้สึ บุ๊ดดิส แทมเปิ่ลสึ
คำแปล : เขาชอบ/He likes วัดของทางพุทธศาสนา/Buddhist temples

 

คำคุณศัพท์แสดงสัญชาติ เรียกสิ่งต่างๆ ตามชื่อประเทศ ทวีป ภูมิภาค เมือง

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะขยายคำนามเพื่อบอกสัญชาติของคำนามที่เป็นสิ่งต่างๆ สิ่งของ อาหาร ของใช้ ฯลฯ ตามชื่อ ประเทศ ทวีป ภูมิภาค เมือง เช่น อาหารฮาวาย ดนตรีฮาวาย เพลงไทย อาหารไทย เป็นต้น
Thai food / ไท ฟู่ด /อาหารไทย
Thai song /ไท ซอง /เพลงไทย
Thai culture / ไท คัลเจ่อ /วัฒนธรรมไทย
Balinese food/ บาลีเนส ฟู่ด /อาหารบาหลี
Japanese bicycle /จาเปนนีส ไบซิเกิล

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He likes Thai food.
คำอ่าน : ฮี ไลสึ ไทย ฟู้ด
คำแปล : เขาชอบ/He likes อาหารไทย/Thai food.

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He likes Thai music.
คำอ่าน : ฮี ไลสึ ไทย มิวสิก
คำแปล : เขาชอบ/He likes เพลงไทย/Thai music.

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง outsleep outslept outslept นอนนาน, นอนมาก กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง outsleep outslept outslept นอนนาน, นอนมาก กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reweave rewove rewoven สานใหม่ ถักใหม่ ทอใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น