บทความแนะนำให้รู้จักคำคุณศัพท์แสดงการเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง เช่น his ของเขา / her ของหล่อน / our ของเราพร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น กับการใช้คำคุณศัพท์ฃนิดนี้

 

ตัวอย่างคำคุณศัพท์แสดงการเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง

คำคุณศัพท์ที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของบางสิ่ง บางอย่าง เช่น his (ของเขา), our(ของเรา), her(ของหล่อน)
her / เฮอ / ของเธอ ของหล่อน เช่น her house บ้านของเธอ
his / ฮิสสึ / ของเขา เช่น his house บ้านของเขา
its / อิสสึ / ของมัน เช่น its house บ้านของมัน (สัตว์เลี้ยง บ้านสุนัข บ้านของมัน)
my / มาย / ของฉัน เช่น my house บ้านของฉัน
our / อาวเออะ / ของเรา เช่น our house บ้านของเรา
your / ยัว / ของคุณ เช่น your house บ้านของคุณ
their / แด / ของพวกเขา เช่น their house บ้านของพวกเขา

 

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : Her house is white.
คำอ่าน : เฮอ เฮ้าสึ อิส ไว
คำแปล : บ้านของเธอ /Her house เป็นหลังสีขาว /is white

 

ประโยค : His house is white.
คำอ่าน : ฮิสสึ เฮ้าสึ อิส ไว
คำแปล : บ้านของเขา /His house เป็นหลังสีขาว /is white

 

ประโยค : Its house is white.
คำอ่าน : อิดสึ เฮ้าสึ อิส ไว
คำแปล : บ้านของมัน (สุนัข) /Its house เป็นหลังสีขาว /is white

 

ประโยค : My house is white.
คำอ่าน : มาย เฮ้าสึ อิส ไว
คำแปล : บ้านของฉัน /My house เป็นหลังสีขาว /is white

 

ประโยค : Our house is white.
คำอ่าน : อาวเออะ เฮ้าสึ อิส ไว
คำแปล : บ้านของพวกเรา /Our house เป็นหลังสีขาว /is white

 

ประโยค : Your house is white.
คำอ่าน : ยัว เฮ้าสึ อิส ไว
คำแปล : บ้านของคุณ /Your house เป็นหลังสีขาว /is white

 

ประโยค : Their house is white.
คำอ่าน : แด เฮ้าสึ อิส ไว
คำแปล : บ้านของพวกเขา /Their house เป็นหลังสีขาว /is white