บทความแนะนำให้รู้จักคำคุณศัพท์แบ่งแยก เช่น each แต่ละ อันละ / every ทุกๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น กับการใช้คำคุณศัพท์ฃนิดนี้

 

ตัวอย่างคำคุณศัพท์แบ่งแยก

คำคุณศัพท์ที่มีความหมายเชิงแบ่งแยกคำนามนั้นๆ เช่น
each / อี้ดฉุ / แต่ละ อันละ ต่างก็ each car รถแต่ละคัน
every / เอ๊ฟวะหริ / ทุกๆ every car รถทุกๆ คัน
either / อี๊ เสอะ / either car รถคันใดคันหนึ่ง ใน 2 คัน นั้น หรือไม่คันใด ก็คันหนึ่ง เป็นการพูดถึงสิ่งของ 2 สิ่งเท่านั้น
neither / นี้ เสอะ / neither car รถทั้ง 2 คัน ไม่ใช่ หรือไม่ใช่รถทั้ง 2 คัน เป็นการพูดถึงสิ่งของ 2 สิ่งเท่านั้น

 

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : Each car can run.
คำอ่าน : อิชฉุ คาร แคน รัน
คำแปล : รถแต่ละคัน/Each car สามารถวิ่งได้ (ใช้งานได้) /can run.

 

ประโยค : Every car can run.
คำอ่าน : เอฟวะหริ คาร แคน รัน
คำแปล : รถทุกคัน/Every car สามารถวิ่งได้ (ใช้งานได้) /can run.

ประโยค : Either car can run.
คำอ่าน : อี๊เส่อะ คา แคน รัน
คำแปล : ไม่รถคันใด ก็คันหนึ่ง (Either car)/Either car ที่สามารถวิ่งได้ ขับได้ can run. ใน 2 คันที่พูดถึง ไม่รู้ว่าคันไหนที่สามารถใช้งานได้ แต่ต้องมีสักคัน

 

ประโยค : Neither car can run.
คำอ่าน : นีเส่อะ คาร์ สึ แคน รัน
คำแปล : รถทั้งสองคันไม่สามารถวิ่งได้ พูดถึงรถ 2 คัน ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ทั้งคู่