บทความแนะนำให้รู้จักคำบุพบทบอกการเคลื่อนไหว (Preposition of Motion) เช่น go away/โก อะเว/ไปให้พ้น คำว่า away ไปให้พ้น จะเป็นตัวอย่างของคำบุพบทบอกการเคลื่อนไหวว่าไปอย่างไร ไปให้พ้น พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่างคำบุพบทความการเคลื่อนไหว

across /อะครอสสึ / ข้าม เช่น เดินข้ามถนน
along /อะลอง / ไปตาม เช่น ขับรถไปตามถนน
around / อะราวถึ /รอบ เช่น เดินไปรอบๆ สนาม
away /อะเว / ห่างออกไป ออกห่าง ไปให้พ้น เช่น เขาเดินห่างออกไป
down /ดาว / ลง เช่น เดินลงบันได
from /ฟรอม / มาจาก เช่น มาจากทางซ้ายมือ
from...to /ฟรอม..ทู/จาก..ถึง เช่น เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา
into /อินทู / เข้าข้างใน เช่น เอาบางอย่างเข้าไปข้างในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
off / ออฟฝึ / ออก เช่น เดินออกจากห้อง
onto /ออนทู / เคลื่อนที่ไปยัง เช่น เขาเดินขึ้นรถบัส
out of /เอาออฟ / ออกจาก / เอาบางอย่างออกจากบางอย่าง
over /โอเวอะ / เหนือ เช่น บินเหนือหลังคาบ้าน
past /พาสสะถึ / ผ่าน เช่น เดินผ่านประตู
through /ทรู / ผ่าน เช่น เดินผ่านประตู
to /ทู / ไปยัง เช่น เดินไปโรงเรียน
up /อัพ / ขึ้น / เดินขึ้นบันได

 

ตัวอย่างการใช้งานคำบุพบทบอกการเคลื่อนไหว ประโยค คำอ่าน คำแปล

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท across

across /อะครอสสึ / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า ข้าม เช่น เดินข้ามถนน
ประโยค : He is walking across the road.
คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง อคอส เดอะ โร่ด
คำแปล : เขา กำลังเดิน ข้าม/across ถนน/road

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท along

along /อะลอง /กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า ไปตาม เช่น ขับรถไปตามถนน
ประโยค : He is walking along the ramkhamhaeng Road
คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง อะลอง เดอะ รามคำแฟง โร่ด
คำแปล : เขา กำลังเดิน/is walking ไปตาม/along ถนนรามคำแหง

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท around

around /อะราวถึ / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า รอบๆ เช่น วิ่งรอบๆ สนาม
ประโยค : He is walking around the field.
คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง อะราวถึ เดอะ ฟิล
คำแปล : เขา กำลังเดินอยู่รอบๆ /is walking around สนาม/the field.

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท away

away /อะเว / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า จากไป ห่างออกไป ออกห่าง เช่น เขาเดินห่างออกไป
ประโยค : He is walking away.
คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง อะเว
คำแปล : เขา กำลังเดิน/is walking จากไป/away

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท down

down /ดาว / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า ลง เช่น เดินลงบันได
ประโยค : He is walking down the stairs.
คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง ดาว เดอะ สะแตสึ
คำแปล : เขากำลังเดิน ลง/down บันได

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท from

from /ฟรอม / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า มาจาก เช่น มาจากทางซ้ายมือ
ประโยค : Something is moving from the left.
คำอ่าน : ซัมธิง อิส มูฟวิง ฟรอม เดอะ เลฟฝึทึ
คำแปล : บางอย่าง/something กำลังเคลื่อนที่/is moving จากทาง/from ซ้ายมือ/left

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท from...to

from...to /ฟรอม..ทู/ กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า จาก..ถึง เช่น เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา
ประโยค : Something is moving from the left to the right.
คำอ่าน : ซัมธิง อิส มูฟวิง ฟรอม เดอะ เลฟฝึทึ ทู เดอะ ไร้
คำแปล : บางอย่างกำลังเคลื่อนที่ (อาจจะเป็นในความมืดหรือห่างไกลดูไม่ออกว่าเป็นสิ่งใด) จากทางซ้าย/from the left ไป ทางขวา/to the right

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท in

in / ออฟฝึ / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า ใน เช่น กำลังเดินอยู่ภายในสนาม
ประโยค : He is walking in the field. คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง อิน เดอะ ฟีล
คำแปล : เขากำลังเดิน อยู่ใน/off/ สนาม/field. เดินไม่หยุด อาจจะเป็นการออกกำลังกายเบาๆ หรือทำอะไรบางอย่าง

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท into

into /อินทู / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า เข้าข้างใน เช่น เอาบางอย่างเข้าไปข้างในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ประโยค : He is walking into the room.
คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง อินทู เดอะ รูม
คำแปล : เขากำลังเดิน เข้าไปใน/into/ ห้อง/room

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท off

off / ออฟฝึ / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า ออก เช่น เดินออกจากสนาม
ประโยค : He is walking off the field.
He is walking in the field. คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง ออฟฝึ เดอะ ฟีล
คำแปล : เขากำลังเดิน ออกจาก/off/ สนาม/field.

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท onto

onto /ออนทู / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า เคลื่อนที่ไปยัง เช่น เขาเดินขึ้นรถบัส
ประโยค : He goes up onto the ridge.
คำอ่าน : ฮี โกสะ อัพ ออนทู เดอะ ริดจึ
คำแปล : เขา ขึ้นไปบน/goes up onto สันเขาridge

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท out of

out of /เอาออฟ / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่าออกจาก เช่น เอาบางอย่างออกจากบางอย่าง
ประโยค : He takes a book out of the bag.
คำอ่าน : ฮี เท้กสะ บุ๊ค เอา ออฟ เดอะ แบ็ก
คำแปล : เขา หยิบ/takes หนังสือเล่มหนึ่ง/a book ออกจาก/out of กระเป๋า/bag

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท over

over /โอเวอะ / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า เหนือ เช่น บินเหนือหลังคาบ้าน
ประโยค : The eagle is flying over the hill.
คำอ่าน : ดิ อีเกิล อิส ฟลายอิง โอเวอ เดอะ ฮิลล
คำแปล : นกอินทรี/the eagle กำลังบินอยู่เหนือis flying over เนินเขา/hill

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท past

past /พาสสะถึ / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า ผ่าน เช่น เดินผ่านประตู
ประโยค : He is walking past the crowd.
คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง พาส เดอะ คราวถึ
คำแปล : เขา กำลังเดินผ่าน/is walking past ฝูงชน/the crowd

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท through

through /ทรู / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า ผ่าน เช่น เดินผ่านประตู
ประโยค : He is walking through the gate.
คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง ทรู เดอะ เก้ท
คำแปล : เขา กำลังเดินผ่าน/ is walking through ประตู/the gate

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท to

to /ทู / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า ไปยัง เช่น เดินไปโรงเรียน
ประโยค : He is walking to the left.
คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง ทู เดอะ เลฟฝึถึ
คำแปล : เขา กำลังเดิน/ is walking ไปทาง/ to ซ้าย/the left

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท up

up /อัพ / กรณีนี้จะใช้บอกการเคลื่อนไหวว่า ขึ้น / เดินขึ้นบันได
ประโยค : He is walking up the stairs.
คำอ่าน : ฮี อิส วอกกิง อัพ เดอะ สะแตสึ
คำแปล : เขากำลังเดิน ขึ้น/up บันได

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง ring rang rung กดกริ่ง โทรศัพท์ กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง ring rang rung กดกริ่ง โทรศัพท์ กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sweat sweat sweat ขับเหงื่อ, เหงื่อออก, ทำงานหนัก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบ นี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น