บทความรวมตัวอย่างคำบุพบท with with /วิด/กับ ในภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ แยกเป็นหมวดตามการใช้งาน พร้อม คำอ่าน คำแปล ตัวอย่าง ประโยคบางส่วน เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือนักเรียนนักศึกษา

to /ทู / ในภาษาอังกฤษ มีหลายความหมาย กับ ด้วย ตาม โดย ต่อ เข้ากับ พร้อมด้วย ในส่วน

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท with แบบต่างๆ

with ใช้กับคำกริยา เช่น begin with

begin with /บีกิน วิด / เริ่มต้นด้วย, เริ่มด้วย
come with /คัม วิด /มาพร้อมกับ, มากับ
start with /สต๊าด วิด /เริ่มกับ, เริ่มด้วย
vote with /โว้ด วิด /ลงคะแนนด้วย
work with/เวิ้ก วิด /ทำงานกับ
talk with /ท้อก วิด/พูดกับ

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He begins with his popular song.
คำอ่าน : ฮี บิกินสึ วิด ฮิส พ็อพปิวลา ซอง
คำแปล : เขาเริ่มต้นHe begins (ร้องเพลง)ด้วยเพลงยอดนิยมของเขา/with his popular song

 

with ใช้ในความหมายว่ากับบุคคล หรือ สัตว์

with me/วิด มี / กับฉัน
with Tom/ วิด ทอม /กับทอม
with you /วิด ยู /กับคุณ

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She wants to be with me.
คำอ่าน : ชี ว้อนสึ ทู บี วิด มี
คำแปล : หล่อนต้องการอยู่/She wants to be กับฉัน/with me

 

with ใช้ในความหมายว่า ด้วย กับ วัตถุ หรือ สิ่งของ

with knife /วิด ไน้ฝึ /ด้วยมีด
with mouse /วิด เม้าสึ /ด้วยเมาส์
with rice cooker /วิด ไร้สึ คุกเกอ /ด้วยหม้อหุงข้าว

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He cuts watermelon with small knife.
คำอ่าน : ฮี คัดสึ วอเตอเมลลัน วิด สะมอล ไน้ฝึ
คำแปล : เขา ผ่าแตงโม/He cuts watermelon ด้วยมีดเล่มเล็ก/with small knife

 

with ใช้กับนามธรรม

with the story/วิด เดอะ สตอรี่/กับเรื่องราว
with angry/วิด แองกริ /ด้วยความโกรธ
with worry/วิด วอหรี่ /ด้วยความกังวล
with age /วิด เอจ /ด้วยอายุ
with happiness/วิด แฮพปิเนส /ด้วยความสุข
with faith /วิด เฟท/ด้วยศรัทธา
with reliability /ด้วย รีไล้อะบิลิตี้ /ด้วยความน่าเชื่อถือ
with thanks /วิด แซ้งสึ /ด้วยความขอบคุณ
with effort /วิด แอฟเฟิ่ดถึ /ด้วยความพยายาม

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He shouts with angry.
คำอ่าน : ฮี เช้าสึ วิด แองกริ
คำแปล : เขาตะโกน/He shouts ด้วยความโกรธ/with angry

 

สำหรับคำบุพบท with สามารถนำไปแต่งประโยคได้หลายแบบ ด้วยการใช้ With ตามด้วยคำนาม หวังว่าบทความนี้ ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ อ่านที่กำลังศึกษาการใช้คำนี้

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แนวทางแก้ไขปัญหาการเงินด้วยสาเหตุจากหนี้สิน

บทความแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาการเงินที่เกิดจากการมีหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้ที่ต้องจ่ายทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่เกิดจากการผ่อนรถ ผ่อนบ้าน หรือทรัพย์สินอื่นๆ หรือ หนี้สินจากการกู้เงินนอกระบบ หนี้สินจากการพนัน ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง leave left left ออกจาก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น