บทความแนะนำให้รู้จักคำคุณศัพท์บอกปริมาณ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น กับการใช้คำคุณศัพ ท์ฃนิดนี้ ตัวอย่างเช่น all, enough, few เป็นต้น

 

ตัวอย่างคำคุณศัพท์บอกปริมาณ

คำคุณศัพท์เหล่านี้จะบอกให้รู้ว่าคำนามหรือสิ่งที่พูดถึง มีปริมาณมาก น้อย พอเพียง ทั้งหมด ครึ่งหนึ่ง เป็นต้น much, many, some, all, enough เป็นต้น
1. ตัวเลข 1, 2, 3... ตามด้วยคำนาม / บอกปริมาณหรือจำนวนสิ่งนั้นๆ ให้รู้แบบเจาะจงว่ามีกี่ชิ้น กี่อัน กี่คน กี่ตัว เช่น 2 dogs สุนัข 2 ตัว
2. a few + คำนามพหูพจน์/ อะ ฟิว / (ปริมาณ) จำนวนน้อย สองสามคน ตามด้วยคำนามพหูพจน์ เติม s เช่น a few customers ลูกค้า 2 - 3 คน แทบจะไม่มีเลย แต่ก็ไม่ถึงกับแย่
3. all + คำนามพหูพจน์ /ออล / (ปริมาณ) ทั้งหมด เช่น all dogs/สุนัขทั้งหมด
4. any + คำนามพหูพจน์ / any / (ปริมาณ) บ้าง เช่น all dogs /สุนัขบ้าง (บางตัว)
5. enough + คำนามเอกพจน์ หรือ คำนามพหูพจน์ /อิ นาบฝึ / (ปริมาณ) เพียงพอ เช่น enough food (food = คำนามเอกพจน์)/ enough masks หน้ากากเพียงพอ ( masks = คำนามพหูพจน์เติม s)
6. few / ฟิว / (ปริมาณ) จำนวนน้อย สองสามคน ตามด้วยคำนามพหูพจน์ เติม s เช่น a few customers ลูกค้า 2 - 3 คน แทบจะไม่มีเลย แย่ ไม่มีลูกค้าเลย
7. half / ฮาบ ฝึ / (ปริมาณ) ครึ่ง กึ่งหนึ่ง / เช่น half + คำคุณศัพท์ half pleased พอใจครึ่งหนึ่ง / a half of + คำนาม a half of money กึ่งหนึ่ง ของเงิน
8. little /ลิท เทิล / (ปริมาณ) น้อย เล็กน้อย /little + คำนาม litte accident อุบัติเหตุเล็กน้อย
9. most /โม่ด สะถึ / (ปริมาณ) มากที่สุด / ใช้ most + คำนาม most success /most คำนามเอกพจน์ + กริยาเอกพจน์ most music /most คำ นามพหูพจน์ + กริยาพหูพจน์ most people
much /มัด ฉุ/ (ปริมาณ) มาก / ใช้ much + คำนามนับไม่ได้ much time, much fun
some /ซัม / (ปริมาณ) บางส่วน บางประการ / some apples แอปเปิ้ลบางส่วน
sufficient / ซับ ฟิก เชียน / (ปริมาณ) เพียงพอ พอเพียง /sufficient food มีอาหารพอเพียง
whole /โฮล / (ปริมาณ) ทั้งหมด / whole day ทั้งวัน /whole fish ปลาทั้งหมด /whole truth ความจริงทั้งหมด

 

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : She has enough money to buy a new car.
คำอ่าน : ชี แฮส อินาฟ มอนหนิ ทู บาย อะ นิว คา คำแปล : หล่อน มีเงินมากพอ(enough money) สำหรับการซื้อ รถใหม่ (a new car)

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : She has a little accident today.
คำอ่าน : ชี แฮสสึ อะ ลิ้ดเทิล แอ็ก ซิเดน ทูเด
คำแปล : เธอประสบ/She has อุบัติเหตุเล็กน้อย/a little accident วันนี้/ today

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : They offer the most advantages.
คำอ่าน : เด อ๊อฟเฟอ เดอะ โม่ดสะถึ แอ๊ดว้านเถจเจส
คำแปล : พวกเขาเสนอ/They offer ผลตอบแทนมากที่สุด/the most advantages

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : The kids have so much fun.
คำอ่าน : เดอะ คิดสึ แฮฟ โซ มัดฉุ ฟัน
คำแปล : เด็กๆ มีความสุขมาก

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค :They eat some apples.
คำอ่าน : เด อี๊ด ซัม แอ๊บเปิ่ล
คำแปล : พวกเขากิน /They eat แอปเปิ้ลบางส่วน/some apples /บอกปริมาณว่ากินไปบางส่วน

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : I have sufficient food.
คำอ่าน : ไอ แฮ่ฟ ซับ ฟิก เชียน ฟู่ด
คำแปล : ฉันมี/ I have อาหารเพียงพอ/sufficient food บอกปริมาณว่ามีเพียงพอ

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค :They drive the whole day.
คำอ่าน : เด ไดร้ฝึ เดอะ โฮล เด
คำแปล : พวกเขาขับรถ/They drive ทั้งวัน /the whole day

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ทำจังหวะเพลงในมือถือแอนดรอยด์ ไว้ประกอบวิดีโอ เต้น

แนะนำวิธีทำจังหวะเพลงเบื้องต้นไว้ใช้งานแบบต่างๆ เช่น ประกอบวิดีโอ เป็นเสียงเพลง แบคกราวด์ หรือทำจังหวะดนตรีไว้สำหรับฝึกเต้น โดยใช้มือถือแอนดรอยด์ด้วยแอป Remixlive หรือฝึกเล่นประกอบเครื่องดนตรี อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง retread retread retread หล่อดอกยางใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น