บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน lest /เล่ดสะถึ / ด้วยเกรงว่า เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อม ตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเอง ได้

 

ความหมายของคำสันธาน lest

คำสันธาน lest / เล่ดสะถึ / ด้วยเกรงว่า, ด้วยกลัวว่า, เผื่อว่า, เพื่อว่า, เพื่อไม่ให้, เพื่อจะได้ไม่ เช่น เขาพูดอย่างแผ่วเบา เพื่อไม่ให้ เพื่อนๆ เขาได้ยิน หรือ เขาดูแลลูกสุนัขอย่างดี ด้วยกลัวว่า มันจะตาย

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน lest เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : He tells the truth lest he be punished.
คำอ่าน :ฮี เทลสึ เดอะ ทะรู่ด เล่ดสะถึ ฮี บี พั้นนิช
คำแปล :เขาบอกความจริง / He tells the truth ด้วยกลัวว่า /lest จะถูกลงโทษ /he be punished. โครงสร้างประโยคแบบ V1 / lest / v1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He tells the truth. เขาบอกความจริง
- He is punished. เขาถูกลงโทษ
- He tells the truth lest he be punished.

 

ตัวอย่างประโยค : He takes good care of her lest she forsakes him.
คำอ่าน :ฮี เท้กสึ กู๊ด แคร ออฟฝึ เฮอ เล่ดสะถึ ชี ฟ้อเสกสึ ฮิม
คำแปล : เขาดูแลเธออย่างดี /He takes good care of her เพื่อไม่ให้ หรือ ด้วยกลัวว่า /lest เธอทอดทิ้งเขา / she forsakes him.โครงสร้างประโยคแบบ V1 / lest / v1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He takes good care of her. เขาดูแลเธออย่างดี
- She forsakes him. เธอทิ้งเขา
- He takes good care of her lest she forsakes him.

 

ตัวอย่างประโยค : She eats one meal lest she be fat.
คำอ่าน :ชี อี้ดสึ วัน มีล เล่ดสะถึ ชี บี แฟ่ด
คำแปล :เธอกินมื้อเดียว / She eats one meal ด้วยกลัวว่า /lest เธอจะอ้วน she be fat. โครงสร้างประโยคแบบ V1 / lest / v1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She eats one meal. เธอกินมื้อเดียว
- She is fat. เธออ้วน
- She eats one meal lest she be fat.

 

ตัวอย่างประโยค : He runs away lest the police arrest him.
คำอ่าน :ฮี รัน สะเว เล่ดสะถึ เดอะ โพลีช อะเรสสะถึ ฮิม
คำแปล :เขาวิ่งหนี้ /He runs away เพื่อไม่ให้ หรือ ด้วยกลัวว่า/lest จะถูกตำรวจจับกุม/ the police arrest him. โครงสร้าง ประโยคแบบ V1 / lest / v1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He runs away. เขาวิ่งหนี้
- The police arrest him. ตำรวจจับกุมเขา
- He runs away lest the police arrest him.

 

ตัวอย่างประโยค : He worries lest his son should be sick.
คำอ่าน : เล่ดสะถึ
คำแปล : เขากังวล/ He worries ด้วยเกรงว่า / lest ลูกชายของเขาจะป่วย/his son should be sick. โครงสร้างประโยคแบบ V1 / lest / S+should + v1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He worries. เขากังวลใจ
- His son should be sick. ลูกชายของเขาน่าจะไม่สบาย
- He worries lest his son should be sick.

 

ตัวอย่างประโยค : He will go to bed early lest he gets up late.
คำอ่าน :ฮี วิล โก ทู เบ้ด เอ๊อหลิ เล่ดสะถึ ฮี เก็ดสึ อั๊บ เล่ด
คำแปล : เขาจะเข้านอนเร็ว/He will go to bed early ด้วยเกรงว่า / lest จะตื่นสาย/he gets up late. โครงสร้างประโยคแบบ will + v1 / lest / V1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He will go to bed early. เขาจะเข้านอนเร็ว
- He gets up late. เขาตื่นสาย
- He will go to bed early lest he gets up late.

 

ตัวอย่างประโยค : She has noted down his phone number lest she forgets.
คำอ่าน :ชี แฮ่สสึ โน้ดเดด ฮิสสึ โฟน นัมเบอ เล่ดสะถึ ชี ฟอรเก้ดสึ
คำแปล : เธอจดหมายเลขโทรศัพท์ของเขาไว้/She has noted down his phone number เพื่อไม่ให้ /lest เธอลืม/she forgets. โครงสร้างประโยคแบบ has + V3 / lest / V1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She has noted down his phone number. เธอได้จดหมายเลขโทรศัพท์ของเขาไว้
- She forgets. เธอลืม
- She has noted down his phone number lest she forgets.

 

ตัวอย่างประโยค : He opened the door softly lest his daughter woke up.
คำอ่าน :ฮี โอเพน เดอะ ดอร ซ้อฟทะหลิ เล่ดสะถึ ฮิสสึ ด๊อเท่อะ โว้ก อั้พ
คำแปล :เขาเปิดประตูเบา ๆ / He opened the door softly ด้วยเกรงว่า / lest ลูกสาวของเขาจะตื่น / his daughter woke up. โครงสร้างประโยคแบบ V2 / lest / V2
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He opened the door softly. เขาเปิดประตูเบาๆ
- His daughter woke up. ลูกสาวของเขาตื่นนอน
- He opened the door softly lest his daughter woke up.

 

ตัวอย่างประโยค : She wore a hat and mask, lest anyone recognised her.
คำอ่าน : ชี วอร อะ แฮ่ด แอน แม่ดสะขึ เล่ดสะถึ แอ๊นนิวัน เร้คิกนาย เฮอ
คำแปล :เธอสวม /She wore หมวกและหน้ากาก/a hat and mask, ด้วยเกรงว่า / lest จะมีใครจำเธอได้ /anyone recognised her. โครงสร้างประโยคแบบ V2 / lest / V2
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She wore a hat and mask. เธอสวมหมวกและหน้ากากอนามัย
- Anyone recognised her. ใครๆ จำเธอได้
- She wore a hat and mask, lest anyone recognised her.

 

ตัวอย่างประโยค : I worried lest he should lose the job.
คำอ่าน :ไอ ว้อหริ เล่ดสะถึ ฮี ชูด ลูสสึ เดอะ จ้อบ
คำแปล : ฉันกังวลใจ /I worried ด้วยกลัวว่า /lest เขาจะตกงาน /he should lose the job. โครงสร้างประโยคแบบ V2 / lest / should + v1
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I worried. ฉันกังวลใจ
- He should lose the job. เขาควรจะตกงาน
- I worried lest he should lose the job.

 

ตัวอย่างประโยค : He had worn the mask lest he got COVID-19.
คำอ่าน : ฮี แฮ่ด วอน เดอะ แม่ดสะขึ เล่ดสะถึ ฮี ก้อด โควิด นายทีน
คำแปล :เขาใส่หน้ากากอนามัย /He had worn the mask ด้วยเกรงว่า / lest เขาจะได้รับเชื่อโรค /he got โควิด สิบเก้า/ COVID-19. โครงสร้างประโยคแบบ had v3 / lest /V2
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He had worn the mask. เขาได้สวมหน้ากากอนามัย
- He got COVID-19. เขาได้รับเชื้อโรคโควิดสิบเก้า
- He had worn the mask lest he got COVID-19.

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ประโยคคำถาม Which ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Which ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า อันไหน? อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outleap outleapt outleapt กระโดดเก่ง, กระโจนเก่ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำ แปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น