บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การสมัครใช้งาน Google+

บทความสอนสมัครใช้งาน Google+ เว็บไซต์โซเชียลคล้ายกับ Facebook เป็นอีกทางเลือกในการเผยแพร่ข้อมูล บทความของตัวเองผ่านโซเชียลเน็ต เวิร์ค เพิ่มโอกาสให้คนเห็นบทความในเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outshine outshone outshone โดดเด่น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น