บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน despite / ดิสสะไป๊ถึ / อย่างไรก็ตาม, ทั้งๆ ที่ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบ ต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยค ของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน despite

คำสันธาน despite / ดิสสะไป๊ถึ / อย่างไรก็ตาม, ทั้งๆ ที่ เช่น เธอยังรักเขา ทั้งๆ ที่ เขาเป็นคนเจ้าชู้ คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือ ประโยคที่ขัดแย้งกัน อย่างประโยค เธอรักเขา และ เขาเป็นคนเจ้าชู้ ขัดแย้งกัน ควรจะเกลียดมากกว่า แต่ก็นั่นแหละ เธอเป็นคนจิตใจดี เพราะคน เจ้าชู้นั้นเหนื่อยมาก กับการต้องตามดูและผู้หญิงตั้งหลายคน ก็ควรจะมีใครสักคนเข้าใจ และดูแลเขาบ้าง

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน despite เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : They always quarrel despite they love each other.
คำอ่าน :เด ออลเวสึ ค้อรอล ดิสสะไป๊ถึ เด เลิฟฝึ อีชฉุ อ๊อเต่อะ
คำแปล : พวกเขามักจะทะเลาะกันอยู่เสมอ /They always quarrel ทั้งๆ ที่ /despite พวกเขาก็รักกันก็ตาม /they love each other.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- They always quarrel. พวกเขาทะเลาะกันอยู่เสมอ
- They love each other. พวกเขารักกัน
- They always quarrel despite they love each other.


ตัวอย่างประโยค : She loves him despite he is the masher.
คำอ่าน :ชี เลิฟสึ ฮิม ดิสสะไป๊ถึ ฮี อิส เดอะ แม้ชเฉ่อะ
คำแปล : เธอรักเขา /She loves him ทั้งๆ ที่ /despite เขาเป็นคนเจ้าชู้ก็ตาม /he is the masher.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She loves him. เธอรักเขา
- He is the masher. เขาเป็นคนเจ้าชู้
- She loves him despite he is the masher.

p>ตัวอย่างประโยค : She will marry him despite she dislikes him.
คำอ่าน : ชี วิล แม้ริ ฮิม ดิสสะไป๊ถึ ชี ดิสสะไล้สึ ฮิม
คำแปล : เธอจะแต่งงานกับเขา /She will marry him ทั้งๆ ที่ /despite เธอไม่ชอบเขาก็ตาม /she dislikes him.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She will marry him. เธอจะแต่งงานกับเขา
- She dislikes him. เธอไม่ชอบเขา
- She will marry him despite she dislikes him.

ตัวอย่างประโยค : He spends easy life and a little money per month despite he is very rich.
คำอ่าน : ฮี สะเปนสึ อี๊สิ ไล้ฝึ แอน อะ ลิ้ดเทิล มั้นหนี่ ดิสสะไป๊ถึ ฮี อิสสึ เว้ริ ริชฉุ
คำแปล : เขาใช้/ He spends ชีวิตเรียบง่าย/easy life และใช้เงินเพียงเล็กน้อยต่อเดือน /and a little money per month ทั้งๆ ที่ /despite เขารวยมากก็ตาม /he is very rich.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He spends easy life and a little money per month. เขาใช้ชีวิตเรียบง่ายและใช้เงินเพียงเล็กน้อยต่อเดือน
- He is very rich. เขารวยมาก
- He spends easy life and a little money per month despite he is very rich.

ตัวอย่างประโยค : I feel hungry despite I have just had breakfast.
คำอ่าน : ไอ ฟีล ฮั้งกะหริ ดิสสะไป๊ถึ ไอ แฮฟฝึ จัสสะถึ แฮ่ด เบร๊กฟัสสะถึ
คำแปล : ฉันรู้สึกหิว /I feel hungry ทั้งๆ ที่ /despite ฉันเพิ่งจะ /I have just ทานอาหารเช้าก็ตาม /had breakfast.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- I feel hungry. ฉันรู้สึกหิว
- I have just had breakfast. ฉันเพิ่งจะทานอาหารเช้า
- I feel hungry despite I have just had breakfast.

ตัวอย่างประโยค : She eats ice cream everyday despite the weather is very cold.
คำอ่าน : ชี อิ้ดสึ ไอ๊สึ ครีม เอ๊ฟวะหริเด ดิสสะไป๊ถึ เดอะ เว้ทเต่อะ อิสสึ เว้หริ โคล
คำแปล : เธอกินไอศครีม /She eats ice cream ทุกวัน /everyday ทั้งๆ ที่ /despite อากาศจะเย็นมากก็ตาม /the weather is very cold.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She eats ice cream everyday. เธอกินไอศครีมทุกวัน
- The weather is very cold. อากาศหนาวมาก
- She eats ice cream everyday despite the weather is very cold.

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน despite เชื่อมวลี :

วลีจะหมายถึง กลุ่มคำ ยังไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ เช่น เป็นคนเจ้าชู้ / Being the masher. ไม่มีประธาน ไม่รู้ว่าใครเจ้าชู้ ไม่เหมือนประโยค ทอมเป็นคนเจ้าชู้ แบบนี้จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ มีประธาน คือ ทอม Tom is the masher.

p>ตัวอย่างประโยค : Despite being a masher, she loves him.
คำอ่าน : ดิสสะไป๊ถึ บีอิ่ง อะ แม้ชเฉอะ ชี เลิฟสึ ฮิม
คำแปล : ถึงแม้ว่า หรือ ทั้งๆ ที่ เป็นคนเจ้าชู้/Despite being a masher, แต่เธอก็รักเขา /She loves him.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- being a masher. เป็นคนเจ้าชู้ เป็นวลี ขาดประธาน จึงไม่เป็นประโยค ไม่รู้ว่า ใครเป็นคนเจ้าชู้
- She loves him. เธอรักเขา
- Despite being a masher, she loves him.

p>ตัวอย่างประโยค : They always quarrel despite loving each other.
คำอ่าน : เด ออลเวสึ คว้อรอล ดิสสะไป๊ถึ
คำแปล : They always quarrel despite loving each other.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- They always quarrel. พวกเขามักจะทะเลาะกันอยู่เสมอ
- loving each other. รักกัน หรือ ต่างก็ต่างกัน เป็นวลี ขาดประธาน จึงไม่เป็นประโยค ไม่รู้ว่า ใคร รักกัน
- They always quarrel despite loving each other.

p>ตัวอย่างประโยค : Despite being honest, she left him.
คำอ่าน : ดิสสะไป๊ถึ บีอิ่ง ออนเนสสะถึ ชี เล่ฟฟะถึ ฮิม
คำแปล : ถึงแม้จะซื่อสัตย์ /Despite being honest, แต่เธอก็ทิ้งเขาไป /she left him.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- being honest. เป็นคนซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว เป็นวลี ขาดประธาน จึงไม่เป็นประโยค ไม่รู้ว่า ใคร ซื่อสัตย์
- She left him. เธอทิ้งเขาไป
- Despite being honest, she left him.