รวมตัวอย่างคำกริยาวิเศษณ์หรือ Adv ที่ใช้ในการเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 แบบ การเปรียบเทียบขั้นปกติ ขั้นกว่า และขั้นสูงสุด เช่น เขาเดิน เร็ว (ปกติ) เขาเดินเร็วกว่า (ขั้นกว่า) และ เขาเดินเร็วที่สุด (ขั้นสูงสุด) พร้อมคำแปล ตัวอย่างประโยค

 

การเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษนอกจากคำคุณศัพท์แล้ว ก็จะนิยมใช้กับคำกริยาวิเศษณ์ หรือ Adv แต่มีคำให้ใช้เพื่อการเปรียบเทียบน้อย กว่ามาก มักจะเป็นเรื่องการกระทำ การเคลื่อนไหว เสียมากกว่า โดยมีหลายแบบที่จะต้องจำ เช่น การเติม er, est, more และ the most

 

ตัวอย่างคำกริยาวิเศษณ์ใช้เปรียบเทียบแบบต่างๆ

คำกริยาวิเศษณ์ที่เติม er และ est

คำกริยาวิเศษณ์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม er ในขั้นกว่า และเติม est ในขั้นสูงสุด ตัวอย่าง long (ยาว) /longer (ยาวกว่า) และ longest (ยาวที่สุด)
big bigger biggest ใหญ่ /ใช้กับคำกริยา look big. ดูตัวใหญ่กว่าตัวจริง หรือในภาพถ่ายดูตัวใหญ่ /have big มีสิ่งของบางอย่างที่ใหญ่ /see big เห็นสิ่งของ หรืออะไรที่ใหญ่
bitter bitterer bitterest ขมขื่น รุนแรง /ใช้กับกริยา feel bitter รู้สึก ขมขื่น รุนแรง
cheap cheaper cheapest ถูก /ใช้กับกริยา get cheap + สินค้า ได้สินค้าราคาถูก
clear clearer clearest ใส ชัดเจน /ใช้กับกริยา look clear ดูใส ดูชัดเจน /like clear ชอบสิ่งที่มีความใส หรือ ชัดเจน /take clear plastic หยิบพลาสติกใส /want clear + คำนาม ต้องการ... ใส
fast faster fastest เร็ว /ใช้กับกริยาเคลื่อนไหว move fas เคลื่อนไหวเร็ว /run วิ่ง / make ทำ / walk เดิน /
friendly friendlier friendliest เป็นมิตร /ใช้กับกริยา look friendly ดูเป็นมิตร /give friendly ให้ความเป็นมิตร /show friendly แสดงความ เป็นมิตร /want friendly relationship ต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร /
gray grayer grayest มอม /ใช้กับกริยา have gray hair มีผมหงอก/look gray ดูมัว สลัว ดูแก่ ดูเทาๆ ไม่ชัด /go gray เป็นสีเทา หรือเริ่ม สลัว มัว
great greater greatest ยิ่งใหญ่ /ใช้กับกริยา look great ดูดี ดูยิ่งใหญ่ / play great เล่นได้ดี /
hot hotter hottest ร้อน /ใช้กับกริยา shine hot ฉายแสงร้อนแรง เปล่งประกายร้อนแรง/become hot เริ่มร้อน
large larger largest ใหญ่ /ใช้กับกริยา look large. ดูใหญ่ /seem large ดูใหญ่ ดูเหมือนใหญ่ /
late later latest สาย /ใช้กับกริยา arrive late มาถึงช้า / start late เริ่มต้นช้า /come late มาช้า /get up late ตื่นสาย
long longer longest ยาว /ใช้กับกริยา stay long อยู่ยาว พักยาว /throw long โยนยาว เงาทอดยาว/
loud louder loudest ดัง /ใช้กับกริยา talk loud พูดเสียงดัง / laugh out loud หัวเราะเสียงดัง / knock loud เคาะเสียงดัง /speak loud พูด เสียงดัง / read loud อ่านเสียงดัง / become loud เริ่มดัง /sing loud ร้องดัง /shout loud ตะโกนดัง /scream loud กรีดร้องดัง
near nearer nearest ใกล้ /ใช้กับกริยา go near + คำนาม ไปใกล้ ... / come near + คำนาม มาใกล้ ... / stand near me ยืนใกล้ ฉัน/locate near + คำนาม ตั้งอยู่ใกล้ ...
short shorter shortest สั้น /ใช้กับกริยา have short hair มีผมสั้น / stop short หยุด(รถ)ระยะสั้น ระยะเบรกสั้น/
slow slower slowest ช้า /ใช้กับกริยาเคลื่อนไหว move slow เคลื่อนไหวช้า /walk slow เดินช้า /
small smaller smallest เล็ก /ใช้กับกริยา look small ดูเล็ก/speak small พูดน้อย พูดเบา เสียงต่ำ / hear small sound ได้ยินเบาๆ /has small + คำนาม มี.. เล็ก มีลูกเล็ก มีสิ่งของขนาดเล็ก /cut in small pieces หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ /
soon sooner soonest เร็วๆ นี้่ /ใช้กับกริยา arrive soon มาถึงเร็วๆ นี้ /come soon มาเร็วๆ นี้ / sweet sweeter sweetest หวาน/ใช้กับกริยา eat sweet food กินอาหารรสชาติหวาน /
thin thinner thinnest บาง, ผอม/ใช้กับกริยา look thin ดูบอบบาง ดูผอม
young younger youngest อ่อนเยาว์ /ใช้กับกริยา look young ดูอ่อน (กว่าอายุจริง)

 

การเปรียบเทียบ ขั้นปกติ

ตัวอย่างประโยค : Tom looks thin.
คำอ่าน : ทอม ลุ้กสึ ซิน
คำแปล : Tom /ทอม looks thin./ดูผอม
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นปกติจะใช้ thin ผอม

 

การเปรียบเทียบ ขั้นกว่า

ตัวอย่างประโยค : Sara looks thinner than Tom.
คำอ่าน : ซาร่า ลุ้กสึ ธินเน่อะ แดน ทอม
คำแปล : /Sara /ซ่าร่า looks thinner than/ดูผอมกว่า Tom /ทอม
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้ thinner than ผอมกว่า

 

การเปรียบเทียบ ขั้นสูงสุด

ตัวอย่างประโยค : John looks the thinnest.
คำอ่าน : จอห์ ลุ้กสึ เดอะ ซินเนสสะถึ
คำแปล : John /จอน looks the thinnest./ดูผอมที่สุด
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด จะใช้ the thinnest ผอมที่สุด

 

คำกริยาวิเศษณ์ที่เติม more และ most

คำกริยาวิเศษณ์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม more ในขั้นกว่า และเติม most ในขั้นสูงสุด ตัวอย่าง loudly (เสียงดัง) /more loudly (เสียงดังกว่า) และ most loudly (เสียงดังที่สุด)
correctly more correctly most correctly ถูกต้อง
gently more loudly most loudly ค่อยๆ อ่อนโยน สุภาพ เบามือ
loudly more loudly most loudly เสียงดัง
quickly more quickly mose quickly รวดเร็ว

 

ตัวอย่างประโยค : Sara speaks loudly.
คำอ่าน : ซาร่า สะปีกสึ ลาวหลิ
คำแปล : Sara /ซาร่า speaks loudly /พูดเสียงดัง
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นปกติจะใช้ loudly เสียงดัง

 

ตัวอย่างประโยค : Jenny speaks more loudly than Sara.
คำอ่าน : เจนนี่ สะปีกสึ มอร ลาวหลิ แดน ซาร่า
คำแปล : เจนนี่ /Jenny speaks more loudly than/พูดเสียงดังกว่า ซาร่า /Sara
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้ more loudly เสียงดังกว่า

 

ตัวอย่างประโยค : Lilly speaks the most loudly.
คำอ่าน : ลิลลี่ สะปีกสึ เดอะ โมสสะถึ ลาวหลิ
คำแปล : Lilly /ลิลลี่ speaks the most loudly /พูดเสียงดังที่สุด
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นสุด จะใช้ the most loudly เสียงดังที่สุด

 

คำกริยาวิเศษณ์ชนิดเปลี่ยนรูป

คำกริยาวิเศษณ์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะเปลี่ยนรูปคำ ไปเป็นคำอื่น เช่น many (มาก) more (มากกว่า) most (มากที่สุด)
badly worse worst ไม่สบาย แย่ /ใช้กับกริยา feel badly รู้สึกแย่ / seem badly ดูท่าจะแย่ /
far farther farthest ไกล /ใช้กับกริยา fly far บินไกล / travel far เดินทางไกล / go far ไปไกล
little less least น้อย /ใช้กับกริยา have little + คำนาม มี ... น้อย /
many more most มาก / ใช้กับกริยา have much + คำนาม มี .. มาก /
much more most มาก / ใช้กับกริยา have much + คำนาม มี .. มาก / get much + คำนาม ได้รับ ... มาก
well better best ดี / ใช้กับกริยาที่แสดงการกระทำ work well ทำงานได้ดี /speak well พูดได้ดี /


ตัวอย่างประโยค : Tom has many friends.
คำอ่าน : ทอม แฮสสึ แมนหนิ เฟรนสึ
คำแปล : Tom /ทอม has many friends./มีเพื่อนมาก
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นปกติจะใช้ many มาก

 

ตัวอย่างประโยค : Sara has more friends than Tom.
คำอ่าน : ซาร่า แฮสสึ มอร เฟรนสึ แดน ทอม
คำแปล : Sara/ซาร่า/ has more friends than /มีเพื่อนมากกว่า Tom /ทอม
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้ more .. than มากกว่า

 

ตัวอย่างประโยค : Lily has the most friends.
คำอ่าน : ลิลลี่ แฮสสึ เดอะ โมสสะถึ เฟรนสึ
คำแปล : Lily /ลิลลี่ has the most friends./มีเพื่อนมากที่สุด
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นสุด จะใช้ the most มากที่สุด