บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน ชักนำศัตรู ปัญหา เรื่องไม่ดีเข้ามาในกลุ่ม

ความหมาย : สำนวนนี้ มักจะใช้พูดการกระทำหรือ พฤติกรรมของคนที่ชักนำเรื่องไม่ดี นำปัญหา พาคนไม่ดีหรือพาเรื่องไม่ดีเข้ามาในกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ทำให้เกิดความเดือดร้อน ตามมา อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outlie outlied outlied โกหกเก่ง, โกหกเกินจริง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น