บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Shall และ Should ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า จะ ...ไหม? จะ..ได้ไหม? จะ.. หรือเปล่า? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย Shall สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
- เราจะพักที่นี่ไหม?
- ฉันจะช่วยเธอได้ไหม?
- เราจะได้รับเงินหรือเปล่า?
- ฉันจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่?

ส่วน Should จะใช้สร้างประโยคคำถามที่มีความหมายว่าควรจะ เช่น
- คุณควรจะหยุดไหม?
- เราควรจะช่วยเหลือเขาไหม?
เป็นประโยคพื้นฐานที่จะต้องรู้ เพราะนิยมใช้บ่อยๆ ในการสนทนากับชาวต่างชาติ

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Shall และ Should

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Shall

การใช้ Shall สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ โดยจะมีโครงสร้างประโยค Shall + ประธาน+กริยา+คำนาม? เช่น Shall + we + drink + coffee? เราจะ ดื่ม กาแฟ กันไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Shall I win?
คำอ่าน :ชอล ไอ วิ้น?
คำแปล :Shall I /ฉันจะ win?/ชนะไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนจาก I ฉัน เป็น they พวกเขา / you คุณ / he เขา / she เธอ / it มัน หรือ ระบุชื่อคนลงไป ส่วนคำกริยา win ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่น

 

ตัวอย่างประโยค :Shall we go on?
คำอ่าน :ชอล วี โก ออน?
คำแปล :Shall we/เราจะ go on?/ไปต่อไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำถามนี้ นอกจาก we แล้วอาจจะใช้ they, he, she, it ตั้งคำถามได้เช่นกัน

 

ตัวอย่างประโยค :Shall they go?
คำอ่าน :ชอล เด โก?
คำแปล :Shall they /พวกเขาจะ go?/ไปไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะใช้ we ได้เช่นกัน พวกเราจะไปไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Shall it flee?
คำอ่าน :ชอล ? อิด ฟลี
คำแปล :Shall it /มันจะ flee?/หนีไปไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก it มัน เป็น he, she, they, we

 

ตัวอย่างประโยค :Shall I help her?
คำอ่าน :ชอล ไอ เฮลผึ เฮอ?
คำแปล :Shall I /ฉันจะ help her?/ช่วยเธอได้ไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก I ฉัน เป็น he, they ส่วน กรรม her อาจจะเปลี่ยนเป็น they, we, me, us เช่น Shall they help us? พวกเขาจะช่วยเราได้ไหม? เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค :Shall I get the money?
คำอ่าน :ชอล ไอ เก็ด เดอะ มันหนี่?
คำแปล :Shall I get /ฉันจะ the money?/ได้รับเงินไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก I ฉัน เป็นอย่างอื่น เช่น they พวกเขา / you คุณ / he เขา / she เธอ

 

ตัวอย่างประโยค :Shall we stay here?
คำอ่าน :ชอล วี สะเต เฮีย?
คำแปล :Shall we /เราจะ stay here? /พักที่นี่ไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก we พวกเรา เป็น they พวกเขาจะพักที่นี่ไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Shall we drink coffee?
คำอ่าน :ชอล วี ดริงขึ คอฟฟี่ ?
คำแปล :Shall we /เราจะ drink coffee?/ดื่มกาแฟกันไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Shall I turn off TV?
คำอ่าน :ชอล ไอ เทิน ออฟฝึ ทีวี?
คำแปล :Shall I /ฉันจะ turn off TV?/ปิดทีวีได้ไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :shall we go out for lunch?
คำอ่าน :ชอล วี โอ เอ๊าถึ ฟอร ลั้นฉุ?
คำแปล :shall we /เราจะ go out for lunch? /ออกไปทานอาหารกลางวันกันไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคคำถามนี้มีความยาวมากขึ้น

 

ตัวอย่างประโยค :Shall we have a party tomorrow?
คำอ่าน :ชอล วี แฮฟฝึ อะ พาดิ ทูโมโรว?
คำแปล : tomorrow? /พรุ่งนี้ Shall we /เราจะ have a party /จัดปาร์ตี้กันไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Shall you have time to join our party?
คำอ่าน :ชอล ยู แฮฟฝึ ทาม ทู จอย เอาเออะ พาดิ?
คำแปล :Shall you /คุณจะ have time /มีเวลา to join our party?/มาร่วมปาร์ตี้ของเราไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก you คุณ / เป็น she เธอ / he เขา / they พวกเขา

 

ตัวอย่างประโยคคำถามด้วย Should

การใช้ Should สร้างประโยคคำถามจะใช้ในความหมายว่าควรจะ ซึ่งจำเป็นจะต้องวิเคราะห์เอาเองว่า ควรจะใช้ Shall หรือ Should เช่น Shall I stop? ฉันจะหยุดไหม? กับ Should I stop? ฉันควรจะหยุดไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Should you stop?
คำอ่าน : ชูด ยู สะต๊อบ? ?
คำแปล :Should you/คุณควร stop?/หยุดหรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะลองแต่งประโยคโดยเปลี่ยนจาก you เป็น they และคำกริยา stop เป็นอย่างอื่น แต่ต้องดูว่า เป็นคำ ถามที่น่าจะใช้ถามกันหรือไม่

 

ตัวอย่างประโยค :Should he buy a new car?
คำอ่าน : ชูด ฮี บาย อะ นิว คาร?
คำแปล :Should he /เขาควร buy a new car?/ซื้อรถใหม่หรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก he เป็น I หรือ we ก็ได้

 

ตัวอย่างประโยค :Should we read the manual?
คำอ่าน : ชูด ยู รีด เดอะ แมนนวล?
คำแปล :Should we /เราควร read the manual? /อ่านคู่มือหรือไม่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก we เป็น they

 

ตัวอย่างประโยค :Should we go to bed early?
คำอ่าน : ชูด วี โก ทู เบ้ด เอ๊อหลิ ?
คำแปล :Should we /เราควร go to bed early?/เข้านอนเร็วไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก we เป็น they

 

ตัวอย่างประโยค :Should I go with him?
คำอ่าน : ชูด ไอ โก วิด ฮิม ?
คำแปล :Should I /ฉันควร go with him? /ไปกับเขาไหม?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะลองสร้างประโยคคำถาม โดยเปลี่ยน I เป็นอย่างอื่น ส่วน him ต้องเปลี่ยนเป็นกรรม เช่น her, us, me

 

ตัวอย่างประโยค :Should I tell her the truth?
คำอ่าน : ชูด ไอ เทล เฮอ เดอะ ทรู้ด ?
คำแปล :Should I /ฉันควร tell her the truth? /บอกความจริงกับเธอไหม
คำอธิบายเพิ่มเติม :

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Do, Shall และ Should สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ