บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Ought to ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า ควรจะ ...ไหม เช่น ฉันควรจะไปกับเขาหรือไม่? ฉันควร จะเข้าประชุมด้วยหรือไม่? พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย Ought to อาจจะใช้ไม่บ่อย หรือใช้น้อยมาก เพราะมีคำถามอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน และนิยมใช้มากกว่า อย่าง Should ซึ่งเป็นการถามในลักษณะเดียวกัน ว่า ควรจะ... หรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Ought to

การใช้ Ought to สร้างประโยคคำถามจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ จะมีโครงสร้างประโยคตามนี้ Ought + ประธาน +to+ กริยา + คำนาม แต่ Ought to ไม่นิยมนำมาสร้างประโยคคำถาม แต่หากจะใช้ ก็จะมีลักษณะตามประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

 

ตัวอย่างประโยค :Ought you to stop?
คำอ่าน : อ้อด ยู ทู สะต๊อบ? ?
คำแปล :Ought you/คุณควร to stop?/หยุดหรือไม่?
นิยมใช้ Should แทน ดังนี้

ตัวอย่างประโยค :Should you stop?
คำอ่าน : ชูด ยู สะต๊อบ? ?
คำแปล :Should you/คุณควร stop?/หยุดหรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยค :Ought he to buy a new car?
คำอ่าน : อ้อด ฮี ทู บาย อะ นิว คาร?
คำแปล :Ought he /เขาควร to buy a new car?/ซื้อรถใหม่หรือไม่?
นิยมใช้ Should แทน ดังนี้

ตัวอย่างประโยค :Should he buy a new car?
คำอ่าน : ชูด ฮี บาย อะ นิว คาร?
คำแปล :Should he /เขาควร buy a new car?/ซื้อรถใหม่หรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยค :Ought we to read the manual?
คำอ่าน : อ้อด ยู ทู รีด เดอะ แมนนวล?
คำแปล :Ought we /เราควร to read the manual? /อ่านคู่มือหรือไม่?
นิยมใช้ Should แทน ดังนี้

ตัวอย่างประโยค :Should we read the manual?
คำอ่าน : ชูด ยู รีด เดอะ แมนนวล?
คำแปล :Should we /เราควร read the manual? /อ่านคู่มือหรือไม่?

 

ตัวอย่างประโยค :Ought we to go to bed early?
คำอ่าน : อ้อด วี ทู โก ทู เบ้ด เอ๊อหลิ ?
คำแปล :Ought we /เราควร to go to bed early?/เข้านอนเร็วไหม?
นิยมใช้ Should แทน ดังนี้

ตัวอย่างประโยค :Should we go to bed early?
คำอ่าน : ชูด วี โก ทู เบ้ด เอ๊อหลิ ?
คำแปล :Should we /เราควร go to bed early?/เข้านอนเร็วไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Ought I to go with him?
คำอ่าน : อ้อด ไอ ทู โก วิด ฮิม ?
คำแปล :Ought I /ฉันควร to go with him? /ไปกับเขาไหม?
นิยมใช้ Should แทน ดังนี้

ตัวอย่างประโยค :Should I go with him?
คำอ่าน : ชูด ไอ โก วิด ฮิม ?
คำแปล :Should I /ฉันควร go with him? /ไปกับเขาไหม?

 

ตัวอย่างประโยค :Ought I to tell her the truth?
คำอ่าน : อ้อด ไอ ทู เทล เฮอ เดอะ ทรู้ด ?
คำแปล :Ought I /ฉันควร to tell her the truth? /บอกความจริงกับเธอไหม
นิยมใช้ Should แทน ดังนี้

ตัวอย่างประโยค :Should I tell her the truth?
คำอ่าน : ชูด ไอ เทล เฮอ เดอะ ทรู้ด ?
คำแปล :Should I /ฉันควร tell her the truth? /บอกความจริงกับเธอไหม?

 

ตัวอย่างประโยคบอกเล่าด้วย Ought to

การใช้ Ought to นิยมใช้กับประโยคบอกเล่ามากกว่า โดยมีรูปแบบประโยค ประธาน + outght to + กริยา+คำนาม .ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์ หรือ พหูพจน์ ก็ใช้เหมือนกัน

 

ตัวอย่างประโยค : She ought to be with him.
คำอ่าน : ชี อ๊อด ทู บี วิด ฮิม.
คำแปล : She ought to /เธอควรจะ be with him./อยู่กับเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานเอกพจน์ She, He, It หรือ ชื่อคน สัตว์ สิ่งของตัวเดียว อันเดียว ใช้ ought to เหมือนกัน

 

ตัวอย่างประโยค : You ought to go to bed.
คำอ่าน : ยู อ๊อด ทู โก ทู เบ้ด
คำแปล : You ought to /คุณควรจะไป go to bed./นอน
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประธานพหูพจน์ You, They, We, I หรือ คน สัตว์ สิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่ง ใช้ ought to เหมือนกัน

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Do, Ought to สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ