บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Why /วาย/ทำไม ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า ทำไม ทำไม.. จะ ทำไม.. จะไม่ได้ เช่น ทำไมคุณเกลียดผม? ทำไมคุณลาออกจากงาน? ทำไมคุณไม่.... พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษา ด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Why สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
- ทำไมเขารวย?
- ทำไมเธอจะแต่งงานกับเขา?
- ทำไมเขาชอบเธอ?
- ทำไมไม่ควรนอนดึก?
ฯลฯ
เป็นอีกหนึ่งประโยคพื้นฐานที่จะต้องรู้ เพราะนิยมใช้บ่อยๆ ในการสนทนากับชาวต่างชาติ

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Why

ประโยคคำถามด้วย Why กับสรรพนาม

การใช้ Why สร้างประโยคคำถามกับคำสรรพนามที่เป็นกรรม เช่น him, her, it, me, us, them, you โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + สรรพนามที่เป็นกรรม? เช่น Why + me? ทำไมต้องเป็นฉัน?

 

ตัวอย่างประโยค : Why him?
คำอ่าน : วาย ฮิม?
คำแปล : ทำไมต้องเป็นเขา?
คำอธิบายเพิ่มเติม : นอกจาก him แล้ว อาจจะใช้ me? ทำไมต้องเป็นฉัน? แต่คำถามในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะมีคำพูดอื่นตาม มา เพื่อให้สื่อความหมายมากยิ่งขึ้น เช่น อาจจะมีการพูดถึงการเลือกหัวหน้า หรือมอบหมายงานบางอย่างให้ใครสักคน ก็อาจจะมีบางคนมีคำถาม ขึ้นมาว่า Why him? ทำไมต้องเป็นเขา? คนอื่นไม่มีแล้วเหรอ?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กริยาช่วย is

การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย is และคำคุณศัพท์ สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว

 

1. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย is และคำคุณศัพท์ โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + is + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น Why + is + he + rich? ทำไมเขาถึงรวย?

 

ตัวอย่างประโยค : Why is he late?
คำอ่าน :วาย อิสสึ ฮี เล่ด?
คำแปล : ทำไมเขาถึงมาสาย?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะมีคำถามอื่นที่ใช้คำคุณศัพท์ เช่น Why is she rice? ทำไมเธอรวย? / fat ทำไมอ้วน?/ sad ทำไม เศร้า?/ lazy ทำไมขี้เกียจ?

 

2. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย is และคำนาม / โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + is + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น Why is Tom? ทำไมต้องเป็นทอม?

 

ตัวอย่างประโยค : Why is Tom?
คำอ่าน :วาย อิสสึ ทอม ?
คำแปล :ทำไมต้องเป็นทอม? (เป็นคนอื่นไม่ได้หรือ?)
คำอธิบายเพิ่มเติม :เป็นการใช้คำนามมาช่วยตั้งคำถาม Why is this car? ทำไมต้องเป็นรถคันนี้ / hotel ทำไมต้องโรงแรมนี้? เป็นต้น

 

3. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย is และสรรพนาม /กริยาวิเศษณ์ โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + is + สรรพนาม + คำกริยาวิเศษณ์? เช่น Why is he there? ทำไมเขาอยู่ที่นั่น?

 

ตัวอย่างประโยค : Why is he there?
คำอ่าน : วาย อิสสึ ฮี แด?
คำแปล : ทำไมเขาอยู่ที่นั่น?
คำอธิบายเพิ่มเติม : there เป็นกริยาวิเศษณ์ทำหน้าที่ขยายคำกริยา อาจจะใช้ here ที่นี่ ทำไมเขาอยู่ที่นี่? ก็ได้เช่นกัน

 

4. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย is และกริยา ing โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + is + คำนาม หรือ สรรพนาม + กริยา ing + คำนาม? เช่น Why is he laughing? ทำไมเขาถึงหัวเราะ?

 

ตัวอย่างประโยค : ? Why is she crying?
คำอ่าน : วาย อิส ชี ครายอิง?
คำแปล : ทำไมเธอถึงร้องไห้?
คำอธิบายเพิ่มเติม : running? วิ่ง ทำไมถึงวิ่ง?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย are

การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย are สำหรับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยใช้กับคำ คุณศัพท์

 

1. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย are และคำคุณศัพท์ โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + were + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น Why + were + they + rich? ทำไมพวกเขารวย?

 

ตัวอย่างประโยค : Why are they sad?
คำอ่าน : วาย อาร เด แซ่ด?
คำแปล : ทำไมพวกเขาถึงเศร้า?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก sad เศร้า เป็นคำอื่นเช่น rice รวย / fat อ้วน / lazy ขี้เกียจ / beautiful สวย

 

2. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย are และคำนาม / โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + are + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น Why are Tom and John? ทำไมต้องเป็นทอมและจอห์น?

 

ตัวอย่างประโยค : Why are Tom and John?
คำอ่าน : วาย อาร ทอม แอน จอห์น?
คำแปล : ทำไมต้องเป็นทอมและจอห์น?
คำอธิบายเพิ่มเติม : Why are these cars? ทำไมต้องเป็นรถเหล่านี้?

 

3. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย are และสรรพนาม /กริยาวิเศษณ์ โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + are + สรรพนาม + คำกริยาวิเศษณ์? เช่น Why are they here? ทำไมเขาอยู่ที่นี่?

 

ตัวอย่างประโยค : Why are they here?
คำอ่าน : วาย อาร เด เฮีย?
คำแปล : ทำไมพวกเขาอยู่ที่นี่?
คำอธิบายเพิ่มเติม : here เป็นกริยาวิเศษณ์ทำหน้าที่ขยายคำกริยา อาจจะใช้ there ที่นี่ ก็ได้เช่นกัน

 

4. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย are และกริยา ing โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + are + คำนาม หรือ สรรพนาม + กริยา ing + คำนาม? เช่น Why are they crying? ทำไมเขาอยู่ที่นั่น?

 

ตัวอย่างประโยค : ? Why are they crying?
คำอ่าน : วาย อาร เด ครายอิง?
คำแปล : ทำไมพวกเขาร้องไห้?
คำอธิบายเพิ่มเติม : laughing? หัวเราะ ทำไมพวกเขาหัวเราะ?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย was

การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย was สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำ นามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว

 

1. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย was และคำคุณศัพท์ โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + was + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น Why + was + he + rich? ทำไมเขารวย?

 

ตัวอย่างประโยค : Why was he rich?
คำอ่าน : วาย วอสสึ ฮี ริชฉุ?
คำแปล : ทำไมเขารวย?

 

2. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย was และคำนาม / โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + was + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น Why was Tom? ทำไมต้องเป็นทอม?

 

ตัวอย่างประโยค : Why was Tom? / Why wasn't me?
คำอ่าน : วาย วอส ทอม? / วาย วอสซีน มี?
คำแปล : ทำไมต้องเป็นทอม? / ทำไมไม่ใช่ฉัน?

 

3. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย was และสรรพนาม /กริยาวิเศษณ์ โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + was + สรรพนาม + คำกริยาวิเศษณ์? เช่น Why was he there? ทำไมเขาอยู่ที่นั่น?

 

ตัวอย่างประโยค : Why was he there?
คำอ่าน : วาย วอส ฮี แด?
คำแปล : ทำไมเขาอยู่ที่นั่น?

 

4. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย was และกริยา ing โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + was + คำนาม หรือ สรรพนาม + กริยา ing + คำนาม? เช่น Why was he laughing? ทำไมเขาถึงหัวเราะ?

 

ตัวอย่างประโยค : ? Why was she crying yesterday?
คำอ่าน : วาย วอส ชี ครายอิง เยสสะเตอเด?
คำแปล : ทำไมเธอร้องไห้เมื่อวานนี้?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย were

การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย were สำหรับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง

 

1. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย were และคำคุณศัพท์ โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + were + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น Why + were + they + rich? ทำไมพวกเขารวย?

 

ตัวอย่างประโยค : Why were they late?
คำอ่าน : วาย เวอ เด เล่ด ?
คำแปล : ทำไมพวกเขาถึงมาสาย?
คำอธิบายเพิ่มเติม : Why were you rice? รวย/ fat อ้วน / sad เศร้า/ lazy ขี้เกียจ

 

2. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย were และคำนาม / โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + were + ประธาน + คำคุณศัพท์? เช่น Why were Tom and John? ทำไมต้องเป็นทอมและจอห์น?

 

ตัวอย่างประโยค : Why were Tom and John?
คำอ่าน : วาย เวอ ทอม แอน จอห์น?
คำแปล : ทำไมต้องเป็นทอมและจอห์น?

 

3. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย were และสรรพนาม /กริยาวิเศษณ์ โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + were + สรรพนาม + คำกริยาวิเศษณ์? เช่น Why were they here? ทำไมเขาอยู่ที่นี่?

 

ตัวอย่างประโยค : Why were they here?
คำอ่าน : วาย เวอ เด เฮีย ?
คำแปล : ทำไมพวกเขาถึงอยู่ที่นี่?

 

4. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย were และกริยา ing โดยมีโครงสร้างประโยค
Why + were + คำนาม หรือ สรรพนาม + กริยา ing + คำนาม? เช่น Why were they crying? ทำไมเขาอยู่ที่นั่น?

 

ตัวอย่างประโยค : ? Why were they crying?
คำอ่าน : วาย เวอ เด ครายอิง?
คำแปล :ทำไมพวกเขาร้องไห้?
คำอธิบายเพิ่มเติม : laughing? ทำไมพวกเขาถึงหัวเราะ?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย Do

1. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย Do ใช้กับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยมีโครงสร้าง Why + do + ประธาน + คำกริยา + คำนาม? เช่น Why + do + you (ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? ทำไมคุณซื้อรถจักรยาน?

 

ตัวอย่างประโยค : Why do you come here?
คำอ่าน : วาย ดู ยู คัม เฮีย?
คำแปล : ทำไมคุณถึงมาที่นี่?
คำอธิบายเพิ่มเติม :อาจจะเปลี่ยนคำกริยา come เป็นคำอื่น เช่น work here ทำงานที่นี่ / marry her แต่งงานกับเธอ / get up late? นอนตื่นสาย

 

2. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามแบบปฏิเสธกับกริยาช่วย Do ใช้กับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยมีโครงสร้าง Why + don't + ประธาน + คำกริยา + คำนาม เช่น Why + don't + you (ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? ทำไม คุณถึงไม่ซื้อรถจักรยาน?

 

ตัวอย่างประโยค : Why don't you take a bath?
คำอ่าน : วาย ด๊อนถึ ยู เท้ก อะ บ้าดถึ?
คำแปล : ทำไมคุณถึงไม่อาบน้ำ?
คำอธิบายเพิ่มเติม :เปลี่ยนกริยาเป็นคำอื่นแทน take a bath? เช่น like her? ทำไมคุณถึงไม่ชอบเธอ?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย does

1. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย does สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว โดยใช้กับคำ คุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค Why + does + ประธาน + คำกริยา + คำนาม เช่น Why + does + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำ นาม)? ทำไมเขาถึงซื้อรถจักรยาน?

 

ตัวอย่างประโยค :Why does she call me?
คำอ่าน : วาย ดาสสึ ชี คอล มี?
คำแปล : ทำไมเธอถึงโทรหาฉัน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนกริยาเป็นคำอื่น เช่น she quit a job? ทำไมเธอถึงลาออกจากงาน?

 

2. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามแบบปฏิเสธกับกริยาช่วย does สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว โดย ใช้กับคำคุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค Why + doesn't + ประธาน + คำกริยา + คำนาม เช่น Why + doesn't + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? ทำไมเขาไม่ซื้อรถจักรยาน?

 

ตัวอย่างประโยค : Why doesn't he have breakfast?
คำอ่าน : วาย ดาสซึน ฮี แฮฟฝึ เบรกฟาสสะถึ? ?
คำแปล : ทำไมเขาถึงไม่ทานอาหารเช้า?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย did

1. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย did ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย did สำหรับประธานทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์ we, they, I, you, he, she, it โดยมีโครงสร้างประโยค Why + did + ประธาน + คำกริยา + คำนาม เช่น Why + did + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? เขาซื้อจักรยาน? เป็นการถามเรื่องในอดีต

 

ตัวอย่างประโยค : Why did he call you?
คำอ่าน : วาย ดิด ฮี คอล ยู?
คำแปล : ทำไมเขาถึงโทรหาคุณ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : เปลี่ยนประธานจาก he เป็น they พวกเขา ทำไมพวกเขาถึงโทรหาคุณ?

 

2. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามแบบปฏิเสธกับกริยาช่วย did ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย did สำหรับ ประธานทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ we, they, I, you, he, she, it โดยมีโครงสร้างประโยค Why + didn't + ประธาน + คำกริยา + คำนาม เช่น Why + didn't + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? ทำไมเขาไม่ซื้อจักรยาน? เป็นการถามเรื่องในอดีต

 

ตัวอย่างประโยค : Why didn't they work yesterday?
คำอ่าน : วาย ดิ๊น เด เวิ่ก เยสสะเตอเด?
คำแปล : ทำไมพวกเขาไม่ทำงานเมื่อวานนี้?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย will

1. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย will ถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถามว่า จะ.. ? โดยมีโครงสร้าง Why + will + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Why + will + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? ทำไมเขาจะซื้อจักรยาน? จะซื้อทำไม?

 

ตัวอย่างประโยค :You don't love her. / Why will you marry her?
คำอ่าน : ยู ด๊อนถึ เลิฟ เฮอ. /วาย วิล ยู แมริ เฮอ?
คำแปล : คุณไม่รักเธอ / ทำไมคุณจะแต่งงานกับเธอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : Why will you stay here? ทำไมคุณจะพักที่นี่?
Why will you buy this house?
ทำไมคุณจะซื้อบ้านหลังนี้?

 

2. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามแบบปฏิเสธกับกริยาช่วย will ถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถามว่า จะ.. ? - โดยมีโครงสร้าง Why + will + ประธาน + not + กริยา + คำนาม? เช่น Why + will + he(ประธาน) + not + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? ทำไมเขาจะไม่ซื้อรถจักรยาน? - หรือใช้โครงสร้าง Why + won't + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Why + won't + he(ประธาน) + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? ทำไม เขาจะไม่ซื้อรถจักรยาน?

 

ตัวอย่างประโยค :Why won't you accept my proposal?
คำอ่าน : วาย ว้อนถึ ยู เอ็กเซ่บถึ มาย โพรบโพซอล?
คำแปล : ทำไมคุณจะไม่ยอมรับข้อเสนอของฉัน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : Why won't you marry her? ทำไมคุณจะไม่แต่งงานกับเธอ? Why will you not marry her?
ทำไมคุณจะไม่แต่งงานกับเธอ?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย should

1. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย should กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถามว่า ทำไมควรจะ.... ? โดยมีโครงสร้างประโยค Why + should + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Why should you buy a car? ทำไมคุณควรจะซื้อรถยนต์?

 

ตัวอย่างประโยค : Why should you go to bed early?
คำอ่าน : วาย ชู้ด ยู โก ทู เบด เอ๊อหลิ?
คำแปล : ทำไมคุณควรจะเข้านอนเร็ว?
คำอธิบายเพิ่มเติม : Why should old people have to take care of health? ทำไมคนสูงวัยควรต้องดูแลสุขภาพ?

 

2. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามแบบปฏิเสธกับกริยาช่วย should กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถามว่า ทำไมไม่ควรจะ.... ? โดยมีโครง สร้างประโยค Why + shouldn't + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Why shouldn't you go to bed late? ทำไมคุณไม่ควรจะนอนดึก?

 

ตัวอย่างประโยค : Why shouldn't you go to bed late?
คำอ่าน : วาย ชู้ดดึนถึ ยู โก ทู เบด เล่ด?
คำแปล : ทำไมคุณไม่ควรจะข้านอนดึก?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคอื่นเช่น Why shouldn't you buy this house? ทำไมคุณไม่ควรซื้อบ้านหลังนี้?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย can

1. การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม ด้วยกริยาช่วย can ทำไม ... ได้? ทำไม.. ทำสิ่งนั้นได้? ทำไม.. ทำสิ่งนี้ได้? โดยมีโครงสร้าง Why + can + ประธาน + กริยา + คำนาม เช่น Why can he forgive her? ทำไมเขาถึงสามารถให้อภัยเธอได้?

 

ตัวอย่างประโยค : Why can he forgive her?
คำอ่าน : วาย แคน ฮี ฟอรกี้ฟ เฮอ?
คำแปล : ทำไมเขาถึงให้อภัยเธอได้? ทำไมเขาถึงสามารถให้อภัยเธอได้?

 

2. การใช้ Why สร้างประโยคคำถามแบบปฏิเสธ ด้วยกริยาช่วย can ทำไม..ไม่ได้? โดยมีโครงสร้าง Why + can't + ประธาน + กริยา + คำนาม เช่น Why can't I forget her? ทำไมฉันลืมเธอไม่ได้?

 

ตัวอย่างประโยค : Why can't he stop drinking?
คำอ่าน : วาย แคนถึ ฮี สะต้อบ ดริงกิง?
คำแปล : ทำไมเขาถึงหยุดดื่มไม่ได้?
คำอธิบายเพิ่มเติม : Why can't I forget her? ทำไมฉันลืมเธอไม่ได้? ทำไมฉันไม่สามารถลืมเธอได้?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย have

การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยมีโครงสร้าง Why + have + คำนาม หรือ สรรพนาม หรือชื่อคน +กริยาช่องที่ 3 + คำนาม? เช่น Why have I lost you? ทำไมฉันถึงได้สูญเสียเธอไป?

 

ตัวอย่างประโยค : Why have I lost you?
คำอ่าน : วาย แฮฟฝึ ไอ ลอสสะถึ ยู?
คำแปล : ทำไมฉันถึงได้สูญเสียเธอไป?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กริยา lose ช่องที่ 3 ใช้ lost หาย สูญหาย
Why have my phone numbers been closed? ทำไมหมายเลขโทรศัพท์ของฉันถึงถูกปิด? กริยา close ช่องที่ 3 ใช้ closed

 

ตัวอย่างประโยคคำถามแบบปฏิเสธตัวอย่างประโยค : Why have you not received my emal?
คำอ่าน : วาย แฮฟฝึ ยู น็อต รีซีฟ มาย อีเมล?
คำแปล : ทำไมคุณถึงไม่ได้รับอีเมล์ของฉัน?
คำอธิบายเพิ่มเติม :
อาจจะใช้ haven't แฮฟวึน ก็ได้ Why haven't you received my email? ทำไมคุณถึงยังไม่ได้รับอีเมล์ ของฉัน?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย has

การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยมีโครงสร้าง Why + has + คำนาม หรือ สรรพนาม หรือชื่อคน +กริยาช่องที่ 3 + คำนาม? เช่น Why has he gone silent? ทำไมเขาถึงได้เงียบหายไป?

 

ตัวอย่างประโยค : Why has he gone silent?
คำอ่าน : วาย แฮส ฮี กอน ไซเลนถึ?
คำแปล : ทำไมเขาถึงได้เงียบหายไป?
คำอธิบายเพิ่มเติม : Why has my payment failed? วาย แฮสึ มาย เพเมนถึ เฟล? ทำไมการชำระเงินของฉันล้มเหลว?

 

ตัวอย่างประโยคคำถามแบบปฏิเสธตัวอย่างประโยค : Why has she not received my emal?
คำอ่าน : วาย แฮส ชี น็อต รีซีฟ มาย อีเมล?
คำแปล : ทำไมเธอถึงไม่ได้รับอีเมล์ของฉัน?
คำอธิบายเพิ่มเติม :
อาจจะใช้ hasn't แฮสวึน ก็ได้ Why hasn't she received my email? ทำไมเธอถึงไม่ได้รับอีเมล์ของ ฉัน?

 

ประโยคคำถามด้วย Why กับกริยาช่วย had

การใช้ Why สร้างประโยคคำถาม โดยมีโครงสร้าง Why + had + คำนาม หรือ สรรพนาม หรือชื่อคน +กริยาช่องที่ 3 + คำนาม? เช่น Why had he gone silent? ทำไมเขาถึงได้เงียบหายไป?

 

ตัวอย่างประโยค : Why had he gone silent?
คำอ่าน : วาย แฮ่ด ฮี กอน ไซเลนถึ?
คำแปล : ทำไมเขาถึงได้เงียบหายไป?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Why สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ