บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตัดแบ่งไฟล์ MP3 ด้วย MP3DirectCut

บทความสอนใช้โปรแกรม MP3 DirectCut สำหรับตัดแบ่งไฟล์ MP3 เพื่อเลือกเอาเฉพาะส่วนของเพลงหรือส่วนของช่วงที่ต้องการ ไว้ทำริงโทน หรือทำงานนำเสนอข้อมูล หรือทำงานมัลติมิเดียต่างๆ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม..