บทความนี้อยากจะแนะนำเว็บไซต์ที่สามารถแปลและอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้เราฟังได้ ซึ่งอาจจะเป็นบทความ เรื่องสั้น หรือนิทาน ที่เราไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงอย่างไร คนไทยเรานั้น ไม่ได้มีโอกาสพบปะคนต่างชาติบ่อยนัก สิบปีอาจจะมีสักครั้ง จึงยากมากที่จะหาใครมาอ่านออกเสียงข้อความหรือประโยคหรือบทความต่างๆ ให้เราฟัง แต่ก็โชคดีที่มีเว็บไซต์ดีๆ สามารถอ่านข้อความให้เราฟังได้ ...

 

เว็บไซต์ช่วยอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์แนวนี้ที่เราคุ้นเคยกันดี ก็คือ Google Translate นั่นเอง ซึ่งเป็นของ Google แต่เมื่อเทียบกับเว็บไซต์ของ Microsoft แล้วการอ่านออกเสียงทำได้ดีกว่ามาก มีความเป็นธรรมชาติกว่ามาก
1. ไปที่ http://www.bing.com/translator/
2. จัดการก็อปปี้บทความ หรือเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ไปวางในช่อง ป้อนข้อความหรือ URL ของเว็บเพจ

ตัวอย่างข้อความ
ข้อความที่นำมาแปะลงไปนั้น เมื่อจบประโยคให้ใช้ จุด . หรือ , เพื่อให้โปรแกรมหยุดการอ่านชั่วขณะก่อนจะอ่านประโยคถัดไป

The Wolf and the kid.
A kid was perched up on the top of a house,
and looking down saw a Wolf passing under him.
Immediately he began to revile and attack his enemy.
Murderer and thief,”
He cried,.
How dare you make an appearance.
Where your vile deeds are known?”
Curse away, my young friend,”
said the Wolf.

การใช้เครื่องหมาย . หรือ , เวลาอ่านจะหยุดชั่วขณะ หากใช้ ,. ทั้งคอมม่าและจุด ก็จะหยุดนานกว่าใช้ . หรือ , อย่างเดียว กรณีประโยคยาวมากๆ ก็ใช้เครื่องหมาย , คั่นไว้ก่อน ไม่เช่นนั้นจะฟังไม่ทัน

3. คลิกเลือก แปลเป็น = อังกฤษ  กรณีต้องการแปลบ ทความ นั้นๆ ให้เลือกเป็น ไทย
4. คลิกที่ ออกเสียงคำแปลนี้เพื่อฟังเสียง
5. ควรติดตั้งโปรแกรม IDM ไว้ในเครื่อง เพื่อช่วยดาวน์โหลดเสียงที่อ่านให้เราฟัง จะได้ฝึกฟังภายหลังได้


website-read-english01

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :