ถ้าทุกครั้งที่เราเข้าอินเตอร์เน็ต ก็จะเข้าไปเช็คเมล์ก่อนจะทำงานอื่น ก็สามารถกำหนดให้หน้าจอ การใช้งานอีเมล์ปรากฏขึ้นมาทันทีที่เรียกใช้โปรแกรม Internet Explorer
1. คลิก Tools
2. คลิก Internet Options
3. คลิกและพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปในช่อง Home page เช่น www.hotmail.com
4. คลิก OK