ถ้าเป็นการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วต่ำมากๆ เช่นเล่นผ่านมือถือ PCT โทรศัพท์บ้าน อาจยกเลิก การแสดงภาพให้แสดงแต่ข้อความอย่างเดียว (อาจมีภาพที่ไม่ เหมาะสม)
1. คลิก Tools
2. คลิก Internet Options
3. คลิกแท็ป Advanced
4. คลิกเอาติ๊กถูกหน้า Show pictures ออก
5. คลิก OK