การทำงานในโปรแกรมนี้ นอกจากการใช้การคลิกเมาส์เพื่อสั่งงานแล้ว ที่ตำแหน่งที่เราพิมพ์ ข้อความเพื่อสนทนากับเพื่อนๆ เราสามารถพิมพ์คำสั่ง เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานแทนการใช้เมาส์คลิก เช่นจะออกจากห้องใดๆ ให้พิมพ์ /part #ชื่อห้อง ตัวอย่าง /part #บทกวี แล้วกดปุ่ม Enter ก็จะเป็นการ ออกจากห้องบทกวี

 

/nick noknoi (แล้วกดปุ่ม Enter)
เป็นการเปลี่ยนชื่อเล่นจากเดิมเป็น นกน้อย

/part #ห้องผู้ชายเจ้าชู้
เป็นการออกจากห้องผู้ชายเจ้าชู้

/quit bye bye
เป็นการออกจากโปรแกรม Pirch โดยเมื่อออกไป แล้ว ก็ให้แสดงข้อความว่า bye bye ออกมาด้วย

/who #เด็กดี
ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่กำลังสนทนาอยู่ใน ห้องเด็กดีในขณะนั้น

/whois dang
ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคนชื่อแดงออกมา

/join #beginner
เป็นการเข้าห้องชื่อ #beginner

ลูกเล่นเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งก็คือการกำหนดตัวหนังสือให้มีสีแบบต่างๆ โดยการกดปุ่ม Ctrl+K ร่วมกับการพิมพ์ข้อความ เช่น กด Ctrl+K แล้วพิมพ์ 6,0 ตัวหนังสือสีม่วง พื้นสีขาว กด Ctrl+K .อีกที แล้ว Enter ก็จะปรากฏคำว่า ตัวหนังสือสีม่วงพื้นสีขาว ในหน้าจอที่แสดง ข้อความที่แต่ละคนพิมพ์เข้าไป โดยมีข้อความเป็นสีม่วงพื้นสีขาว
ตัวเลขที่ใช้ในการกำหนดสีมี 0-15
0 สีขาว
1 สีดำ
2 สีกรมท่า
3 สีเขียว
4 สีแดง
5 สีเลือดนกปนน้ำตาล
6 สีม่วง
7 สีเขียวขี้ม้า