สนทนาผ่านเน็ตด้วย Pirch?1
การใช้โปรแกรม Pirch 98?1
การติดตั้ง Pirch?1
การติดตั้ง Pirch เวอร์ชันภาษาอังกฤษ?1
การติดตั้ง Pirch เวอร์ชันภาษาไทย?2
ลักษณะการสนทนาด้วยโปรแกรม Pirch?3
การใช้งานโปรแกรม Pirch ?5
การใช้งาน Pirch เวอร์ชันภาษาอังกฤษ?5
การกำหนด Server สำหรับเชื่อมต่อ?5
หน้าจอโปรแกรมเมื่อเชื่อมต่อเข้าศูนย์ IRC?6
การใช้งานขั้นพื้นฐาน?7
การสร้างห้องสนทนาใหม่ ?8
การกำหนดเกี่ยวกับภาษาไทย?10
การใช้งาน Pirch เวอร์ชันภาษาไทย?10
การเชื่อมต่อเข้ากับศูนย์ให้บริการและการใช้งานเบื้องต้น?11
การเชื่อมต่อ?11
เริ่มต้นใช้งาน?11
ลักษณะการสนทนา?12
Tricks & Tips in Pirch 98?13
ตัวอย่างการใช้คำสั่งต่างๆ ?13