ในการดาวน์โหลดข้อมูล ก็ยังสามารถกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ได้ เช่น ตั้งเวลาในการดาวน์โหลด กำหนดชนิดของข้อมูลที่จะดาวน์โหลด
1. เปิดโปรเจ็คต์ขึ้นมา
2. คลิกปุ่ม Project Preperties
3. คลิกแท็ป Summary ให้กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้บันทึกข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาทุกๆ กี่นาที เช่น 600 วินาที ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลทุกๆ 10 นาทีนั่นเอง
teleport-pro020.jpg

4. คลิกแท็ป File Retrieval เพื่อกำหนดชนิดของข้อมูลที่ต้องการดาวน์โหลด ให้คลิกตัวเลือก Retrieve only files of type..
5. คลิกปุ่ม Add
6. คลิกเลือกชนิดของข้อมูล ต้องการข้อความอย่างเดียวก็คลิกเลือก Text ภาพอย่างเดียวก็ คลิกเลือก Graphics ถ้าต้องการไฟล์ชนิดอื่นนอกไปจากที่มีให้ ก็คลิกเลือก User defined เพื่อกำหนด ชนิดของข้อมูลด้วยตนเอง
7. รายชื่อชนิดของข้อมูล สามารถแก้ไขได้โดยคลิกปุ่ม Edit หรือลบโดยคลิกปุ่ม Delete
teleport-pro021.jpg

Tricks & Tips
1. ควรจะสร้างไดเรคทอรี่เพื่อแยกเก็บข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระเบียบ อาจสร้างไดเรคทอรี่หลัก ชื่อ My Project และสร้างไดเรคทอรี่ย่อยๆ ภายในไดเรคทอรี่ My Project เช่น Education สำหรับเก็บ ข้อมูลที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซท์โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา Computer สำหรับข้อมูลหรือไฟล์ที่เกี่ยว กับเรื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. หากคุณได้ซื้อเวอร์ชันจริงของโปรแกรมนี้ ก็จะได้รับรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียน เพื่อจะได้ใช้โปรแกรมนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็ให้ระบุลงไปโดยเมื่อเข้าโปรแกรมแล้วให้คลิกที่เมนู Help>>Register... จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ขึ้นมา ก็พิมพ์รายละเอียดลงไป