สำหรับการเพิ่มเพื่อนเข้า Line ใน iPad ดูเหมือนง่ายๆ แต่สำหรับบางคนอย่างคนสูงวัย หรือมือใหม่ในการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้อาจจะนึกไม่ออก และทำ ไม่เป็น วิธีการเพิ่มเพิ่อนจะทำได้ง่ายๆ 2 วิธีด้วยกัน คือเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ และเพิ่มไอดี Line โดยตรง วิธีการเพิ่มเพื่อนเข้า Line จะมี 2 แบบ คือ การเพิ่มเพื่อนเข้า Line ด้วยการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ และการเพิ่ม ID Line ของเพิ่อนในแอป Line โดยตรง

 

การเพิ่มเพื่อนเข้า Line ด้วยการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์

การเพิ่มเพื่อนในกรณีนี้ เพื่อนที่เราต้องการเพิ่มเข้า Line ใน iPad จะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์นั้นๆ ลงทะเบียนใช้ Line เมื่อเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ก็จะ ปรากฏรายชื่อเข้ามาใน Line อัตโนมัติ
1. แตะแอป รายชื่อ


2. แตะ + เพื่อเพิ่มเบอร์โทรศัพท์
3. แตะและพิมพ์ชื่อ
4. แตะและพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือลงไป เสร็จแล้วจึงบันทึกรายชื่อเก็บไว้

 

เพิ่ม ID Line ของเพิ่อนในแอป Line

การเพิ่มเพื่อนในบางกรณีที่ เพื่อนคนนั้น ใช้เบอร์โทรศัพท์อื่น ทำให้การเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ก็ยังไม่มีรายชื่อเข้ามาใน Line เนื่องจากเพื่อนอาจจะไม่ ต้อง

การให้รู้เบอร์โทรศํพท์ จึงไม่บอกเบอร์หรือเราเองอยากจะให้ใครเพิ่ม Line ของเรา แต่ไม่ต้องการให้รู้เบอร์โทรศัพท์ของเรา ก็ใช้วิธีการบอก ID Line ให้เพิ่มเข้าเครื่องผ่านแอป Line วิธีก็จะรู้เฉพาะ ID Line ของเราเท่านั้น จะไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ของเรา

การเพิ่มเพื่อนด้วย ID Line ผู้ให้ ID ต้องเปลี่ยนสถานะ ID ตัวเองให้เป็นแบบ สาธารณะเสียก่อน เมื่อเพื่อนได้เพิ่มไอดีเข้า Line เรียบร้อยแล้ว ก็ค่อย ยกเลิก แต่กรณีที่เป็นร้านค้าต่างๆ จำเป็นต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพื่อให้สามารถเพิ่มไอดีไลน์ได้ทันที

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เข้าตามตรอก ออกทางประตู ทำให้ถูกต้องก็จะได้รับการยอมรับ

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบการกระทำที่ถูกต้องตามจารีต ธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยมของแต่ละ สังคมก็จะได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมนั้นๆ หากทำผิด ก็จะเป็นผลเสียกับตัวเอง ไม่กล้าสู้หน้าคนอื่น หรือไม่ได้รับการให้ เกียรติ อ่านเพิ่มเติม..