เมื่อติดตั้งไดรเวอร์เสร็จแล้ว ก็จะติดตั้งโปรแกรมที่ทำหน้าที่ถ่ายโอนไฟล์ ในที่นี้จะเป็น โปรแกรม GeneLink
1. เข้าโปรแกรม Windows Explorer คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ได้เก็บโปรแกรมไว้ จากตัวอย่าง ก็คือโฟลเดอร์ชื่อ CV-100d (USB Data Transfer Cable) (ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน)


2. คลิกที่โฟลเดอร์ย่อยที่เก็บโปรแกรมไว้ จากตัวอย่างก็คือ CV-100d for Win200&WinXP คอมพิวเตอร์ที่จะถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกัน ควรติดตั้งเวอร์ชันเดียวกัน เช่น ถ้าต้องการถ่ายโอนข้อมูล ไปยังเครื่องที่ติดตั้ง Windows ME ไว้ ก็ต้องติดตั้งเวอร์ชันนี้เหมือนกัน การติดตั้งโปรแกรมต่าง เวอร์ชัน ต่างรุ่น มีส่วนทำให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ มองไม่เห็นกัน ก็จะถ่ายโอนไฟล์ไม่ได้
3. ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ชื่อ Setup.exe ที่มีลักษณะไอคอนคล้ายภาพตัวอย่าง เพื่อเริ่มต้นติด ตั้งโปรแกรม
4. คลิกปุ่ม Next ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมา เพื่อทำงานต่อ

 

5. คลิกปุ่ม Yes ยอมรับเงื่อนไขในการใช้โปรแกรม
6. คลิกปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ

 

7. หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Finish
8. จะปรากฏไอคอนของโปรแกรมคือ GeneLink บนหน้าจอ
9. โปรแกรมจะถูกเพิ่มชื่อเข้ามาใน Start Menu ดูได้โดยคลิกปุ่ม Start>>All Programs>> USB File Transfer 1.11A>>GeneLink 1.11A


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sell sold sold ขาย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น