บทความสอนวิธีจับภาพนิ่งจากวิดีโอด้วยแอป Video Cutter ในมือถือ Android ซึ่งสามารถจับภาพพร้อมกับใส่เอ็ฟเฟคต์ บางอย่างให้กับภาพได้ทันที การจับภาพทำได้ง่ายเพียงแค่เล่นวิดีโอ หยุดชั่วคราว แล้วก็จับภาพได้ตามต้องการ

ในวิดีโอที่ได้ถ่ายไว้ อาจจะมีบางภาพที่ต้องการจับภาพนิ่งไปใช้งาน ก็สามารถจับภาพได้ง่ายๆ ดังนี้

1. แตะเลือกแอป VideoCutter
2. แตะคำสั่ง Grap Frame
3. แตะเลือกวิดีโอที่ต้องการ


4. เมื่อเปิดวิดีโอขึ้นมาแล้ว ให้แตะไอคอน รูปเฟืองไปตั้งค่าการจับภาพก่อน
5. ปกติจะเลอกภาพแบบ Original แต่สามารถเลือกแบบอื่นได้เช่น Cross แล้วแตะ Save บันทึกค่าเอาไว้
6. เล่นวิดีโอไปยังฉากที่ต้องการ แล้วแตะหยุดเล่นวิดีโอ จากนั้นแตะไอคอนรูปกล้อง เพื่อจับภาพ


7. ตัวอย่างเอฟเฟคต์จับภาพแบบ Tile 2x และผลงานที่ได้
8. แตะ X ปิด เพื่อไปจับภาพอื่นต่อไป

 

การดูภาพนิ่งที่ได้จับภาพไว้

สำหรับภาพที่ได้จากการจับภาพจากวิดีโอ หากต้องการดูภาพ หรือจัดการกับภาพเหล่านั้น จะใช้แอป Gallery ก็จะพบไฟล์ ภาพอยู่ในโฟลเดอร์ ExtImage

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ Adverb of Freguency ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความแนะนำให้รู้จักคำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกความถี่ (Adverb of Freguency) ซึ่งทำหน้าที่ขยายคำกริยา เพื่อให้รู้ว่า ทำ กริยาทำสิ่งนั้นบ่อยแค่ไหน เช่น always/ทำอยู่เสมอ again/ทำอีกครั้ง sometime/ทำบ้างบางครั้ง พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overdo overdid overdone ทำมากเกินไป, หักโหม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบ นี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น