บทความสอนวิธีจับภาพนิ่งจากวิดีโอด้วยแอป Video Cutter ในมือถือ Android ซึ่งสามารถจับภาพพร้อมกับใส่เอ็ฟเฟคต์ บางอย่างให้กับภาพได้ทันที การจับภาพทำได้ง่ายเพียงแค่เล่นวิดีโอ หยุดชั่วคราว แล้วก็จับภาพได้ตามต้องการ

ในวิดีโอที่ได้ถ่ายไว้ อาจจะมีบางภาพที่ต้องการจับภาพนิ่งไปใช้งาน ก็สามารถจับภาพได้ง่ายๆ ดังนี้

1. แตะเลือกแอป VideoCutter
2. แตะคำสั่ง Grap Frame
3. แตะเลือกวิดีโอที่ต้องการ


4. เมื่อเปิดวิดีโอขึ้นมาแล้ว ให้แตะไอคอน รูปเฟืองไปตั้งค่าการจับภาพก่อน
5. ปกติจะเลอกภาพแบบ Original แต่สามารถเลือกแบบอื่นได้เช่น Cross แล้วแตะ Save บันทึกค่าเอาไว้
6. เล่นวิดีโอไปยังฉากที่ต้องการ แล้วแตะหยุดเล่นวิดีโอ จากนั้นแตะไอคอนรูปกล้อง เพื่อจับภาพ


7. ตัวอย่างเอฟเฟคต์จับภาพแบบ Tile 2x และผลงานที่ได้
8. แตะ X ปิด เพื่อไปจับภาพอื่นต่อไป

 

การดูภาพนิ่งที่ได้จับภาพไว้

สำหรับภาพที่ได้จากการจับภาพจากวิดีโอ หากต้องการดูภาพ หรือจัดการกับภาพเหล่านั้น จะใช้แอป Gallery ก็จะพบไฟล์ ภาพอยู่ในโฟลเดอร์ ExtImage

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไก่ได้พลอย : คนที่มีของมีค่าใกล้ตัว แต่ไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์

ความหมาย : สำนวนนี้มักใช้พูดจาเปรียบเทียบคนได้ของดี มีของดีอยู่ใกล้ตัว แต่กลับไม่รู้จักใช้ให้ป็นประโยชน์ ไม่รู้คุณค่าในของสิ่งนั้น ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาปกติของคนเรา มักจะไม่เป็นค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัว จะเห็นค่าก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นไม่อยู่แล้ว อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง fling flung flung โยน ขว้าง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น