ข้อความเด็ดๆ รูปภาพ หรือวิดีโอโดนใจหรือชื่นชอบ การนำไปเก็บไว้ใน Keep จะค่อนข้างสะดวกเวลาต้องการเรียกใช้งาน หรือแชร์ให้คนอื่น การส่งข้อมูลเข้าไปไว้ใน line Keep ให้ปฏิบัติดังนี้

1. เข้าหน้าจอ Line Keep ก่อน แล้วคลิก + เพื่อเพิ่มไฟล์
2. คลิก เพิ่มไฟล์ ให้เลือกคำสั่งนี้ เพื่ออัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเราเข้า Line Keep
3. คำสั่งอื่นๆ ข้อความ จะเปิดหน้าจอให้พิมพ์ข้อความ สร้างข้อความเข้าไปใน Line Keep โดยตรง
4. คำสั่ง จับภาพหน้าจอ คำสั่งนี้จะใช้ จับภาพหน้าจอ คอมพิวเตอร์ แล้วส่งเข้า Line Keep โดยตรง


5. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ หากต้องการเลือกหลายไฟล์ให้ คลิกเลือกไฟล์แรกก่อน กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกไฟล์ที่ เหลือทั้งหมด
6. ครบแล้วคลิก Open จากนั้น โปรแกรมจะเริ่มอัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปเก็บไว้ใน Line Keep


7. ตัวอย่างไฟล์ที่ได้อัพโหลดมาไว้ใน Line Keep เรียบร้อยแล้ว

  

แชร์บทความนี้ :

 

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง choose chose chosen เลือก กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง choose chose chosen เลือก กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง retear retore retorn ขาดอีกแล้ว หลุดอีกแล้ว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น