การแปลงในลักษณะนี้จะคล้ายกับภาษาคาราโอเกะ ฉันจะไปโรงเรียน Chan cha pai rorgrian. เหมาะสำหรับการทำบทเรียนไว้สอน ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ หรือไว้ใช้เขียนข้อความ ชื่อเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษ

 

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง ในวงรีที่วงไว้

http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/resources/thai-romanization.html

 

เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะได้ไฟล์ชื่อ SetupTRoman1.5.2.exe ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้ง และทำคลิกตามคำแนะนำต่างๆ เช่น Next

 

การแปลงข้อความภาษาไทยเป็นข้อความภาษาอังกฤษ

การใช้งานให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ช่องด้านล่างก็จะแปลงข้อความภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ เช่น

ฉันจะไปโรงเรียน
ผลที่ได้ Chan cha pai rorgrian.

 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนำไปทำบทเรียนไว้สอนชาวต่างชาติ เพื่อให้อ่านตามข้อความที่ได้แปลงเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัว ปั้นควายให้ลูกท่านเล่น อยู่บ้านคนอื่นอย่าอยู่เฉยทำตัวให้เป็นประโยชน์

ความหมาย : สำนวนนี้แนะนำการประพฤติปฏิบัติตนเมื่ออยู่บ้านผู้อื่น โดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น อย่าอยู่เฉย ต้องช่วยทำงานอะไรที่ทำได้ก็ช่วยทำ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sneak snuck snuck แอบดู ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น