ความหมาย : สำนวนนี้ใช้กล่าวถึงเรื่องที่ไม่มีสาระ ไม่มีประโยชน์อะไร ทำให้เสียเวลาเปล่าๆ ที่จะไปสนใจกับ เรื่องเหล่านั้น

ตัวอย่าง :

ในชีวิตของเรา มีโอกาสเจอกับเรื่องขี้หมู ขี้หมา อยู่เป็นประจำ ซึ่งอาจจะมีบางเรื่องที่ไร้สาระมาก บางคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง แบบนี้ บางคนก็เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทะเลาะกันบ้าง

บางครั้งเราก็เสียเวลากับเรื่องขี้หมู ขี้หมา เรื่องไร้สาระ โดยไม่ได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์และควรทำ เช่น การเล่นเกม แทนที่จะอ่านหนังสือ การหมกหมุ่นกับการเล่นโซเชียล แชท ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตมีอะไรดีขึ้นมาเลย

สำนวน สุภาษิตที่ คล้ายกัน : ขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง overbuild overbuilt overbuilt สร้างมากเกินความต้องการ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overbuild overbuilt overbuilt สร้างมากเกินความต้องการ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unbend unbent unbent คลาย ทำให้ตรง ทำให้หย่อน ผ่อนคลาย ทำให้หายแข็ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น