ความหมาย : สำนวนนี้ใช้กล่าวถึงเรื่องที่ไม่มีสาระ ไม่มีประโยชน์อะไร ทำให้เสียเวลาเปล่าๆ ที่จะไปสนใจกับ เรื่องเหล่านั้น

ตัวอย่าง :

ในชีวิตของเรา มีโอกาสเจอกับเรื่องขี้หมู ขี้หมา อยู่เป็นประจำ ซึ่งอาจจะมีบางเรื่องที่ไร้สาระมาก บางคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง แบบนี้ บางคนก็เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทะเลาะกันบ้าง

บางครั้งเราก็เสียเวลากับเรื่องขี้หมู ขี้หมา เรื่องไร้สาระ โดยไม่ได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์และควรทำ เช่น การเล่นเกม แทนที่จะอ่านหนังสือ การหมกหมุ่นกับการเล่นโซเชียล แชท ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตมีอะไรดีขึ้นมาเลย

สำนวน สุภาษิตที่ คล้ายกัน : ขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คำกริยาวิเศษณ์แสดงมุมมองหรือความคิดเห็น Commenting Adverb ประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความแนะนำให้รู้จักคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้แสดงมุมมองหรือแสดงความคิดเห็น (Viewpoint and Commenting Adverbs) เพื่อขยายกริยาแท้ให้รู้ว่าผู้พูดปรือประธานมีความรู้สึก ความเห็นอย่างไร เช่น โดยส่วนตัวแล้ว/Personally ฉับชอบเดินทางคน เดียว เป็นต้น พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง relearn relearnt relearnt เรียนซ้ำอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น