ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าหรือการทำงานบางอย่างที่ได้เดินทางถึงขั้นสูงสุดแล้ว ไปต่อไม่ได้อีกแล้ว เช่น ดำรงตำแหน่งในหน้าที่การงานถึงที่สุดแล้ว ขึ้นต้นไม้สุดยอดแล้ว ในงานที่ตัวเองทำอยู่

ตัวอย่าง :

การ ขึ้นต้นไม้สุดยอด หรือได้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่การงานจนถึงตำแหน่งสูงสุดแล้ว หรือทำงานใดๆ ก็ตามที่เข้าสู่หน้าที่ความรับ ผิดชอบสูงสุดแล้ว ก็จะไม่มีทางให้เดินต่อ ที่เหลือก็รอปลดเกษียณตัวเองหรือถูกหน่วยงานปลด หรือไม่ก็เปลี่ยนองค์กร เปลี่ยนที่ทำงาน เพราะแต่ละหน่วยงาน มีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน การปีนถึงยอดปลายสุด จะมีความยากต่างกันไป

สำนวน ขึ้นต้นไม้สุดยอด อาจจะใช้เปรียบเทียบกับการกระทำบางอย่าง ที่ได้ทำอย่างที่สุดแล้ว ทำอย่างเต็มที่จนไม่มีทางให้ไปอีก แล้วก็ได้ สุดทางแล้วไม่มีทางไปแล้ว

การขึ้นต้นไม้สุดยอด หรือก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด จุดสูงสุดในชีวิตแล้ว แต่ละคนจะมีจุดสูงสุดที่ต่างกันไป ตามแต่หน้าที่ ฐานะ การงาน สังคม ฯลฯ แต่สิ่งสำคัญก็คือ อย่าไปยึดติดกับตำแหน่งหรือจุดสูงสุดที่เคยอยู่ โดยเฉพาะคนที่เคยประสบความสำเร็จ แล้วต้องเจอกับ ชีวิตที่พลิกผันตรงกันข้าม กลายเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิต มักจะเป็นทุกข์ เพราะรับสภาพตัวเองไม่ได้


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไข่ในหิน สิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตที่ต้องดูแลอย่างดี

ความหมาย : เปรียบเทียบ สิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตที่ต้องดูแลอย่างดี ไม่ให้แตกหัก สูญเสีย สูญหาย อย่างการเลี้ยงดูลูกเหมือนไข่ในหิน ไม่ให้ลำบาก ไม่ให้เจอปัญหาใดๆ มาทำให้ได้รับอันตราย ซึ่งไม่ใช่เรื่องดี อ่านเพิ่มเติม..



เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง lend lent lent ให้ยืม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น