ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้เปรียบเทียบคนที่เข้ากันได้ดี พูดคุย สนทนา หรือมีนิสัยเหมือนกัน คุยกัน เข้ากันได้ดีมาก มักใช้เปรียบเทียบในทางไม่ดี หรือตำหนิแบบหยอกล้อเมื่อมีเพื่อนบางคน หรือใครบางคนเข้ากันได้ดีมาก เหมือนรู้จัก เคยคบหากันมานาน

ตัวอย่าง :

เพื่อนคู่นี้ นิสัยคล้ายกัน จึงเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย คุยกันเข้าคอ คุยกัน เข้าใจกัน ไปกันได้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องดี และเรื่องไม่ดี ก็เออออ เข้ากันไปได้หมด

คนส่วนใหญ่มักจะมีเพื่อนสนิท เพื่อนรัก เพื่อนโปรด ที่มีนิสัยคล้ายกัน เหมือนกัน และรักกันมาก ทำให้เข้าใจกันดี เข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเวลาคุยเรื่องที่มีความสนใจตรงกัน หรือชอบในเรื่องนั้นๆ เหมือนกัน

แม้จะเป็นเพื่อนใหม่ หรือคนแปลกหน้า แต่อาจจะเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย คุยกันถูกคอ ก็ได้ หากมีความเห็น หรือความชอบในเรื่องหนึ่ง เรื่องใด มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน คิดเหมือนกัน ชอบแบบเดียวกัน ทำให้ดูเหมือนรู้จักกันมานานแต่ชาติปางก่อน