ความหมาย : สำนวนนี้ใช้ เปรียบเทียบกริยาอาการของคนที่พูดหรือเถียงไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมถอย จนเส้นเอ็นที่คอขึ้นเป็นเส้นอย่างเห็นได้ชัด เถียงเก่ง แถไปได้เรื่อยๆ ไม่ยอมแพ้ ใคร ทั้งนั้น

ตัวอย่าง :

บางคนนั้นเป็นคนชอบเอาชนะ เวลามีปัญหาหรือเรื่องที่คิดไปคนละอย่าง คิดไม่เหมือนกัน ก็จะ เถียงคอเป็นเอ็น ไปเสียทุกเรื่อง เพื่อจะเอาชนะอย่างเดียว โดยไม่สนใจว่า เรื่องนั้นตัวเองถูกหรือผิด การเถียงโดยไม่ยึดหลักเหตุและผิด ตัวเองผิดก็แถไปเรื่อย เฉไฉไป เรื่อย เพื่อจะเอาชนะให้ได้ การเถียงกับคนแบบนี้ไม่มีประโยชน์ ถึงแม้จะชนะ ก็ไม่ช่วยให้คนๆ นั้นคิดได้ มีแต่ทำให้เกิดความอาฆาต แค้นที่แพ้ ดังนั้นหากเจอคนแบบนี้ คนที่เอาตัวเองเป็นใหญ่ ไม่มีเหตุผล ไม่ต้องไปเถียงใหเสียเวลา

เวลามีปัญหากันนั้น บางคนอาจจะเถียง คอเป็นเอ็น เพราะตัวองไม่ผิด กรณีนี้หากไม่ผิด ก็ต้องทำแบบนั้น ไม่เช่นน้้น ก็จะโดนโยน ความผิด เพราะคนเราชอบโยนความผิดให้คนอื่นอยู่เสมอ ถ้าไม่ผิดก็ต้องปกป้องตัวเอง แต่ไม่ควรทำหากทำผิดก็ต้องยอมรับผิด

การร้องเพลงร็อคจะต้องใช้พลังเสียงค่อนข้างมาก บางคนตะเบงเสียงร้องจน คอเป็นเอ็น ขึ้นเส้นเอ็นที่คอ คอเป็นเอ็น ในที่นี้ไม่ เกี่ยวกับการเถียงกันแต่อย่างใด เป็นอาการของร่างกายที่เกิดจากการใช้เสียงมากเกินไป


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ปัญหาความร้อนในหอพัก อาคาร บ้านปูน ที่ต้องรู้ก่อนเช่าหรือก่อสรางเพิ่ออยู่อาศัย

แนะนำความรู้เกี่ยวกับความร้อนของ หอพัก อาคาร บ้านปูน ที่ต้องรู้ก่อนเช่าหรือก่อสรางเพิ่ออยู่อาศัย โดยเฉพาะในหน้าฝน สำหรับผู้พักอยู่อาศัยในหอพัก อาคาร ห้องแถว หรือบ้านปูน ซึ่งจะเจอกับความร้อนที่สะสม และระบาย ออกมาในเวลากลางคืน โดย เฉพาะในหน้าร้อนและหน้าฝน ทำให้เป็นปัญหาอย่างมาก บางครั้งยากจะหลีกเลี่ยงก็ต้องทนอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่เช่าเปิดร้าน ห้องแถวชั้น เดียว ร้อนตับแตกจริงๆ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง wind wound wound ไขลาน กรอ กวด เกลียว ม้วน ชักรอก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น