ความหมาย : สำนวนนี้ใช้ เปรียบเทียบกริยาอาการของคนที่พูดหรือเถียงไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมถอย จนเส้นเอ็นที่คอขึ้นเป็นเส้นอย่างเห็นได้ชัด เถียงเก่ง แถไปได้เรื่อยๆ ไม่ยอมแพ้ ใคร ทั้งนั้น

ตัวอย่าง :

บางคนนั้นเป็นคนชอบเอาชนะ เวลามีปัญหาหรือเรื่องที่คิดไปคนละอย่าง คิดไม่เหมือนกัน ก็จะ เถียงคอเป็นเอ็น ไปเสียทุกเรื่อง เพื่อจะเอาชนะอย่างเดียว โดยไม่สนใจว่า เรื่องนั้นตัวเองถูกหรือผิด การเถียงโดยไม่ยึดหลักเหตุและผิด ตัวเองผิดก็แถไปเรื่อย เฉไฉไป เรื่อย เพื่อจะเอาชนะให้ได้ การเถียงกับคนแบบนี้ไม่มีประโยชน์ ถึงแม้จะชนะ ก็ไม่ช่วยให้คนๆ นั้นคิดได้ มีแต่ทำให้เกิดความอาฆาต แค้นที่แพ้ ดังนั้นหากเจอคนแบบนี้ คนที่เอาตัวเองเป็นใหญ่ ไม่มีเหตุผล ไม่ต้องไปเถียงใหเสียเวลา

เวลามีปัญหากันนั้น บางคนอาจจะเถียง คอเป็นเอ็น เพราะตัวองไม่ผิด กรณีนี้หากไม่ผิด ก็ต้องทำแบบนั้น ไม่เช่นน้้น ก็จะโดนโยน ความผิด เพราะคนเราชอบโยนความผิดให้คนอื่นอยู่เสมอ ถ้าไม่ผิดก็ต้องปกป้องตัวเอง แต่ไม่ควรทำหากทำผิดก็ต้องยอมรับผิด

การร้องเพลงร็อคจะต้องใช้พลังเสียงค่อนข้างมาก บางคนตะเบงเสียงร้องจน คอเป็นเอ็น ขึ้นเส้นเอ็นที่คอ คอเป็นเอ็น ในที่นี้ไม่ เกี่ยวกับการเถียงกันแต่อย่างใด เป็นอาการของร่างกายที่เกิดจากการใช้เสียงมากเกินไป


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

จัดการฟิลด์ในแบบฟอร์มของ Access 2007

Kบทความอธิบายวิธีจัดการกับฟิลด์ในแบบฟอร์มของ Access เช่น การแก้ไข การย้ายตำแหน่งฟิลด์ ลบฟิลด์ จัดการข้อความอธิบายฟิลด์ เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง creep crept crept คืบคลาน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น