ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดกึงกริยาอาการที่มีความอยากจะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ทันที เมื่อได้ยินได้ฟัง หรือมีเหตุบางอย่างทำให้รู้สึกอยากจะทำ อาการ คันไม้คันมือ อยากจะทำ ก็มีทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดี

ตัวอย่าง :

ยังไม่ทันจะถึงชั่วโมงว่าง เด็กบางคนก็เกิดอาการคันไม้คันมืออยากจะออกไปเล่นฟุตบอล เพราะวันนี้อากาศดี ไม่ร้อน

สำหรับคนใจร้อน เมื่อได้ฟังคำพูดไม่ดี หรือเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของใครบางคน ก็มักจะเกิดอาการ คันไม้ คันมือ อยากจะมีเรื่อง ทะเลาะ ชกต่อยกันทันที

ต้นไม้บางชนิดอย่างหมามุ่ย หากไปแตะตัองโตนฝัก จะเกิดอาการคันไม้คันมือ หรือคันทุกที่ที่สัมผัส โดนขนเล็กๆ ที่ฝัก ซึ่งจะต้อง เอาข้าวเหนียวมาคลึงบริเวณนั้น เพือเอาขนคันออกไปจากผิวหนัง คันไม้คันมือ ในที่นี้ ไม่เกี่ยวกับสำนวนว่าอยากจะลงมือทำแต่อย่าง ใด เป็นอาการผิดปกติของร่างกาย เมือไปโดนสิ่งที่ทำให้คัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

น้ำนิ่งไหลลึก เงียบขรึม พูดน้อย แต่รู้จริง

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงท่าทีภายนอกของคนเรา บางคนดูเงียบขรึม ไม่ค่อยพูด แต่เป็นคนรู้ลึก รู้จริง เป็นคนประเภท น้ำนิ่งไหลลึก ถ้าไม่แสดงออก ก็ยากจะรุู้ว่าคิดอะไร อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง bring บริง / brought บรอด / brought บรอด/ นำมา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น