ความหมาย : สำนวน งูเงี้ยวเขี้ยวขอ มักจะพูดเพื่อกล่าวถึง บรรดาสัตว์มีพิษทั้ง หลาย ที่มีเขี้ยว ปล่อยพิษได้ เวลาเดินทางกลางคืน หรือเข้าป่ารก ก็มักจะเตือนกัน เพื่อความไม่ประมาทจากสัตว์หรือแมลงมีพิษ ต่างๆ

ตัวอย่าง :

การเดินทางกลางคืน เข้าป่า จะต้องระวังเรื่อง งูเงี้ยวเขี้ยวขอ แมลง มีพิษทั้งหลาย เพราะกลางคืนสัตว์เหล่านี้จะออกหาอาหาร อาจ จะทำอันตราย ถ้าเดินไปเหยียบหรือไปถูกตัว

เม้จะเป็นสนามหญ้าหน้าบ้าน หรือในบริเวณบ้านก็ตาม ในเวลากลางคืนไม่ควรลงไปเดินเล่น เพราะอาจจะมี งูเงี้ยวเขี้ยวขอ สัตว์หรือ แมลงมีพิษต่างๆ ที่อาจจะทำให้อันตรายได้ โดยเฉพาะงูที่มีพิษ

ในบ้านสวนที่มีข้าวของเครื่องใช้ ต้นไม้ขึ้นเต็มพื้นที่ ต้องระวัง งูเงี้ยวเขี้ยวขอ ตามกองไม้อาจจะมีงูมีพิษ อย่างตามอิฐบล็อกมักจะมีงู เขียวเข้าไปหลบซ่อนอยู่รอจับกบเขียดที่เข้าไปซ่อนตัวข้างใน กลางคืนงูเหล่านี้จะออกหาอาหาร หากจะต้องรื้อหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ เหล่านี้ จำเป็นต้องสวมถุงมือที่ช่วยปัองกันการฉกกัดได้ ควรเป็นถึงมือที่คลุมทั้งท่อนแขน ส่วนรองเท้าต้องใช้รองเท้ายาง

บ้านในสวน ติดน้ำหรือป่า มักจะมี งูเงี้ยวเขี้ยวขอ บางทีก็หนีมาอาศัยอยู่ในบ้าน เพราะโดนงูกินงูด้วยกันไล่จับกิน อย่าคิดว่าอยู่ใน บ้านแล้วจะปลอดภัย ควรดูแลรักษาความสะอาด อย่าให้รก อย่าให้มีซอกหลืบให้สัตว์มีพิษเหล่านี้มาซ่อนตัวได้