ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าว ถึงคนที่ทำในสิ่งที่ยังไม่ควรแก่เวลาหรือยังไม่ถึงวัยที่ควรทำ เช่น การมีแฟนตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งไม่เป็นผลดีกับตัวเอง

ตัวอย่าง :

คนทุกวันนี้โตเร็ว เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วกว่าคนสมัยก่อน ประกอบกับมีสื่อ โซเชียลต่างๆ มากมายทำให้หลายคน ชิงสุกก่อนห่าม รีบ มีแฟนตั้งแต่อายุยังน้อย บางคนก็ตั้งท้องกลายเป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบก็มี

พ่อแม่บางคนให้ลูกแต่งงานกันให้เป็นเรื่องเป็นราว แม้ว่าจะมีอายุน้อยมาก เพิ่งเรียนระดับมัธยมต้นเท่านั้น เพราะดัน ชิงสุกก่อนห่าม คบกันจนเกินเลย จึงต้องให้แต่งงานกันให้ถูกต้องตามประเพณี

โบราณมักจะสอนว่า อย่า ชิงสุกก่อนห่าม เพราะไม่ใช่เรื่องที่ดี อย่างการมีแฟนเร็วเกินไป ทั้งๆ ที่อายุก็ยังน้อย หรือบางคนก็มีลูก ด้วยกัน จะทำให้เสียโอกาสในการทำสิ่งดีๆ หรือความก้าวหน้าในชีวิต เพราะเมื่อมีลูก ก็ต้องทำงานเลี้ยงลูก ไม่มีโอกาสได้เรียนสูงๆ เหมือนคนอื่น เพราะมีภาระต้องรับผิดชอบ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ระวังความคาดหวังทำให้ชีวิตเสียเลา

ความคาดหวังให้คนรอบข้าง คนใกล้ตัว คนในครอบครัวเป็นอย่างที่เราต้องการ อาจจะทำให้ชีวิตเสียเวลา เสียเงิน เสียโอกาส เพราะคนเรานั้นมีโอกาสเปลี่ยน และมีทางเดินชีวิตของตัวเอง จึงยากจะควบคุมแม้จะเป็นลูกหลานก็ตาม อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง clothe /clothed clad /clothed clad แต่งตัว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น