ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าว ถึงคนที่ทำในสิ่งที่ยังไม่ควรแก่เวลาหรือยังไม่ถึงวัยที่ควรทำ เช่น การมีแฟนตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งไม่เป็นผลดีกับตัวเอง

ตัวอย่าง :

คนทุกวันนี้โตเร็ว เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วกว่าคนสมัยก่อน ประกอบกับมีสื่อ โซเชียลต่างๆ มากมายทำให้หลายคน ชิงสุกก่อนห่าม รีบ มีแฟนตั้งแต่อายุยังน้อย บางคนก็ตั้งท้องกลายเป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบก็มี

พ่อแม่บางคนให้ลูกแต่งงานกันให้เป็นเรื่องเป็นราว แม้ว่าจะมีอายุน้อยมาก เพิ่งเรียนระดับมัธยมต้นเท่านั้น เพราะดัน ชิงสุกก่อนห่าม คบกันจนเกินเลย จึงต้องให้แต่งงานกันให้ถูกต้องตามประเพณี

โบราณมักจะสอนว่า อย่า ชิงสุกก่อนห่าม เพราะไม่ใช่เรื่องที่ดี อย่างการมีแฟนเร็วเกินไป ทั้งๆ ที่อายุก็ยังน้อย หรือบางคนก็มีลูก ด้วยกัน จะทำให้เสียโอกาสในการทำสิ่งดีๆ หรือความก้าวหน้าในชีวิต เพราะเมื่อมีลูก ก็ต้องทำงานเลี้ยงลูก ไม่มีโอกาสได้เรียนสูงๆ เหมือนคนอื่น เพราะมีภาระต้องรับผิดชอบ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ส่วนประกอบของประโยคในภาษาอังกฤษ

โครงสร้างของภาษาทั้งโลกนี้จะคล้ายกันก็คือ เกิดจากการนำคำต่างๆ มารวมกันให้เป็นประโยค แต่ในภาษาอังกฤษนั้น คำต่างๆ จะ แยกเป็นชนิดต่างๆ เป็นโครงสร้างของประโยคที่จะต้องทำความเข้าใจ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hand-feed hand-fed hand-fed ป้อนอาหารด้วยมือ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น