คอร์ดเพลง เต็มใจให้ ศุ บุญเลี้ยง เพลงนี้ใช้คอร์ด / D / A / Bm / G / พร้อมแนะนำวิธีเล่นกีตาร์ การตีคอร์ดกีตาร์เพลงนี้เบื้องต้นเหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเล่นกีตาร์ด้วยตนเอง มีภาพคอร์ด พร้อมวิธีจับคอร์ด ตีคอร์ดอย่างละเอียด เล่นตามได้แน่นอน

 

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้อง

* ตีคอร์ดให้ลงกับจังหวะ ตรงกับคำร้องที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรืออ่านวิธีเล่นกีตาร์เพลงนี้ด้านล่าง*

 

วิธีตีคอร์ดกีตาร์

คอร์ดและจับคอร์ดเพลงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีตีคอร์ดเบื้องต้น

วิธึตีคอร์ดเพลงเบื้องต้น สำหรับมือใหม่ อาจจะใช้วิธีนี้
1. ฟังเพลงและเคาะจังหวะตามเพลงด้วยมือขวาซึ่งใช้ตีคอร์ดหรืออาจตบเท้าสร้างจังหวะ นับ 1 - 2 - 3 - 4 วนซ้ำแบบนี้


2. เมื่อเคาะจังหวะคล่องแล้ว คราวนี้ให้ฝึกจับคอร์ดของเพลง ตีคอร์ดไปตามจังหวะ 1 -2 -3 -4 ไปพร้อมกับการตบเท้าทำจังหวะ ขณะตีคอร์ด 

 

การตีคอร์ดท่อน Intro ของเพลง

ท่อนอินโทรคอร์ดเพลงจะมีการแบ่งเป็นห้องๆ ละ 4 จังหวะ โดยใช้เครื่องหมาย / / หรือ / 1 - 2 - 3 - 4 / ตามจังหวะการเคาะ เท้า หรือเคาะทำจังหวะนั่นเอง เช่น

Intro : / D A / G / D A / G /


1. / D A / ห้องนี้จะเปรียบได้กับจังหวะ / D- 2 - A - 4 /
วิธีตีคอร์ดง่ายๆ จับคอร์ด D ตีคอร์ด ตีคอร์ดครั้งเดียว พร้อมนับ จังหวะ 1 - 2 - เปลี่ยนคอร์ด เป็น A ตีคอร์ดครั้งเดียว นับ - 3 - 4


2. / G / ห้องนี้ เปรียบได้กับจังหวะ / G - 2 - 3 - 4 /
มีคอร์ดเดียวในหนึ่งห้อง จับคอร์ด G ตีคอร์ด ครั้งเดียว นับ 1 - 2 - 3 - 4 หรือจะตีคอร์ด 4 ครั้ง และนับ 1 - 2 - 3 - 4 ไปตามลำดับก็ได้ แต่เพลงนี้จะตีคอร์ดในลักษณะกรีดผ่านสายช้าๆ ครั้งเดียวให้ เสียงดังยาวๆ

 

การตีคอร์ดท่อนเนื้อร้องของเพลง

1. เริ่มจากการตีคอร์ดง่ายๆ ก่อน จับคอร์ด ร้องเพลง และตีคอร์ดครั้งเดียวเฉพาะท่อนที่ตรงกับคำร้องในเนื้อเพลง เช่น คำว่า
- คอร์ด D คำว่า รู้
- คอร์ด A คำว่า รัก
2. ร้องเพลง ตีคอร์ดครั้งเดียว กรีดสายผ่านแต่ละเส้นช้าๆ ตามจังหวะเพลง สำหรับมือใหม่ยังไม่คล่อง ให้ฝึกแบบนี้ไปก่อน จนกว่าจะ คล่องทั้งเพลง เมื่อตีคอร์ดครั้งเดียวจนคล่องแล้ว คราวก็ลองตีคอร์ดหลายครั้งในแต่ละคอร์ด


3. การตีคอร์ดตามข้อที่ 1 - 2 อาจจะไม่ลงจังหวะกับเพลงต้นฉบับ จะต้องตีคอร์ดโดยนับจังหวะ 1 - 2 - 3 - 4 เป็นหลักตามนี้ ตัวอย่าง คอร์ด D และ A ในคำร้อง ฉัน รู้ ควร รัก จะมี 4 จังหวะ หรือ 1 ห้อง ต้องดีคอร์ด
D - 2 - A - 4

4. ส่วนคำร้อง อย่าง ไร คำว่า ไร ตรงกับคอร์ด Bm จะต้องตีคอร์ด
Bm -2 -3 -4
อาจจะตีคอร์ดครั้งเดียว พร้อมกับนับ 1 - 2 - 3 - 4 จากนั้นก็เริ่มร้องท่อนถัดไป เพราะ รู้ ความ จริง คอร์ด G และ A จะตีคอร์ด
G - 2 - A - 4

5. ส่วนท่อนร้อง เช่น ไร ตรงกับคอร์ด D จะมี 4 จังหวะ ตีคอร์ด
D - 2 - 3 - 4
อาจจะตีคอร์ดครั้งเดียว พร้อมกับนับ 1 - 2 - 3 - 4

6. ท่อนถัดไป ฉัน รัก รัก เธอ คอร์ด G และ A จะตีคอร์ด
G - 2 - A - 4

7. ท่อน ใจ อยาก ให้ จะต้องตีคอร์ดเร็วกว่าส่วนอื่น คอร์ด D และ A จับคอร์ด ตีครั้งเดียวแล้วรีบเปลี่ยนคอร์ดทันที
D - A - Bm - 4

ไม่ยาก ในจังหวะ 1 - 2 - 3 - 4 ของห้อง เราก็จะตีคอร์ด เร็ว เปลี่ยนคอร์ด เร็ว ยกเว้นคอร์ด Bm ตีคอร์ด 2 ครั้ง

8. ท่อนสุดท้าย คำร้อง ใช่ รัก เพียง เพื่อ ครอบ ครอง คอร์ด G และ G ตีคอร์ด
G - 2 - G -4

ส่วนคอร์ด A ตีคอร์ด
A - 2 - 3 - 4

9. ผู้เขียนได้ทำจังหวะไว้แล้ว ในเนื้อเพลง ตีคอร์ดตามจังหวะ 1 - 2 - 3 - 4 ตามนั้นจะลงตัวกับเพลงต้นฉบับ หากเน้นตีคอร์ดตาม ใจตัวเอง ก็จะเล่นกับคนอื่นไม่ได้

 

การตีคอร์ดท่อนฮุคของเพลง

ท่อนฮุคจะมีเนื้อร้องที่เป็นหลักของเพลง จังหวะตีคอร์ดอาจจะยากขึ้น มีบางคอร์ที่เปลี่ยนเร็วขึ้น หรือเพิ่มมากกว่าท่อนเนื้อหาปกติ 1. การตีคอร์ดโดยรวมจะคล้ายกันกับเนื้อร้องท่อนปกติ แต่จะพบว่า มีบางส่วนตั้งแต่คำว่า ได้คิด ถึง แค่ นี้ ซึ่งลงด้วยคอร์ด Bm จะมีคอร์ด A แทรกมาก่อนจะเป็นคอร์ด G และตีจังหวะยากขึ้น
Bm - 2 - 3 - A / G - 2 - A - 4 /

/Bm A/ ห้องนี้มี 2 คอร์ด แต่ว่าคอร์ด Bm มีความยาว 3 จังหวะ ส่วน A มีความยาว 1 จังหวะ วิธีตีคอร์ด ให้ จับคอร์ด Bm ตีคอร์ด พร้อมนับ 1 - 2 - 3 รีบเปลี่ยนเป็นคอร์ด A นับ 4 ดีดครั้งเดียว รีบเปลี่ยนคอร์ดเป็น G ห้องใหม่ เริ่มนับจังหวะใหม่ 1 - 2 - A - 4

2. เมื่อร้องท่อน แค่ นี้ ก็สุข ใจ ซึ่งลงด้วยคอร์ด Bm ก็จะตีคอร์ดแบบเดียวกัน Bm - 2 - 3 - A / G - 2 - A - 4
3. ส่วนท่อนที่เหลือ ก็ไม่ยากแล้ว คล้ายกับท่อนร้องปกติ เพลงนี้ถือว่าง่าย แต่บางเพลงยากกว่านี้มาก

 

การตีคอร์ดท่อน Solo / Instru ของเพลง

การตีคอร์ดท่อน Solo หรือ Instru ของเพลง จะมีเทคนิคง่ายๆ ตัวอย่างคอร์ดในส่วนนี้


Instru : / D A / Bm / G A / D / G A / D A Bm / G A / D /


1. วิธีง่ายๆ ห้องแรก มี 2 คอร์ด / D A / ให้ตีคอร์ดละ 2 จังหวะ เช่น / D - 2 - A - 4 /


2. / Bm / ห้องนี้ มี 1 คอร์ด ให้ตีคอร์ดเดียว 4 ครั้ง 2 ครั้ง หรือครั้งเดียว เช่น / Bm - 2 - 3 - 4 /


3. /D A Bm/ ห้องนี้มี 3 คอร์ด จะต้องไปดูเนื้อเพลงว่าตีคอร์ดแบบใด เพลงนี้จะตีคอร์ด / D- A - Bm - 4 /
ตีคอร์ด D และ A อย่างละ 1 จังหวะ ส่วน Bm จะตี 2 จังหวะ


4. ลองตีคอร์ดตามนี้กับเพลง ต้นฉบับก็จะลงตัว

 

การตีคอร์ดให้ลงจังหวะ เป็นเรื่องสำคัญ เมื่อฟังเพลงใดๆ แล้ว ให้เคาะจังหวะตาม โดยเขียน 1 - 2 - 3 - 4 ทั้งเพลง แล้วก็เริ่ม กำหนดคอร์ดลงไปเหมือนตัวอย่างในบทความนี้ หากจังหวะลงตัว ก็จะเล่นกับเพลงต้นฉบับได้ เล่นร่วมวงกับคนอื่น เครื่องดนตรีชนิดอื่น ได้ เพราะจังหวะตรงกัน

 

ฝึกตีคอร์ดกับเพลงต้นฉบับ

เมื่อฝึกตีคอร์ดจนคล่องแล้ว คราวนี้ก็หาเพลงต้นฉบับใน Youtube เลือกที่เป็นช่องต้นฉบับ แล้วก็ฝึกตีคอร์ดตามวิดีโอ หากสามารถ เล่นได้ลงจังหวะ ก็จะสามารถเล่นกับคนอื่นได้ หาก ศุ บุญเลี้ยง เชิญขึ้นไปร่วมเล่นกีตาร์ ก็จะเล่นได้ลงจังหวะเหมือนต้นฉบับ ประมาณ นั้นเลยทีเดียว

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เทคนิคฝึกตีคอร์ดกีตาร์เพลงต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องรู้

แนะนำขั้นตอนการฝึกตีคอร์ดกีตาร์เพลงต่างๆ ที่มือใหม่จำเป็นจะต้องรู้ เพื่อความง่ายในการฝึกตีคอร์ด และปูทางไปสู่การเล่นอย่าง ถูกต้อง ลงจังหวะ เช่น การจับคอร์ด การฝึกเคาะจังหวะตามเพลง กำหนดจังหวะเพื่อตีคอร์ดหรือร้องเพลง การเล่นคลอกับเพลงต้นฉบับ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reset reset reset ตั้งค่าอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น