ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่มีความมานะพยายาม ช่วยเหลือตัวเอง ทำอะไรด้วยตนเอง จน สามารถตั้งตัวได้ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่หวังความช่วยเหลือจากใคร

ตัวอย่าง :

การพึ่งพาตนเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะการหวังพึ่งพาคนอื่น มักจะไม่เป็นดังที่หวัง ทำให้เสียเวลา เสียเงินทอง อย่างการหวังพึ่งพาลูกหลาน ซึ่งบางคนก็ไม่ได้ดั่งใจ

การทำอะไรด้วยตนเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่พึ่งพาใคร จะมีข้อดีอย่างหนึ่ง ในเวลาที่สามารถตั้งตัวได้ ก็จะไม่ต้องตอบแทนบุญคุณ ใคร เพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ร่ำรายมาก คนที่เคยช่วยเหลือ ก็อาจจะเรียกร้องผลตอบแทนมากตามนั้น

การพยายามทำอะไรด้วยตนเองคนเดียว ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อาจจะมีความยากลำบาก โดยเฉพาะในเรื่องการทำธุรกิจ แต่ก็เป็น เรื่องจำเป็นและมีความสำคัญ เพราะเมื่อกิจการใหญ่โตขึ้น หากมีปัญหาต่งๆ เกิดขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขได้ ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ ต้องให้โตแบบปิรมิด การได้ผ่านอุปสรรคต่างๆ จะทำให้แข็งแกร่งรู้วิธีรับมือ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

บนบาน ศาลกล่าว ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับ ให้ความช่วยเหลือ

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าวถึงความเชื่อของคนไทยเรา ที่มักจะหวังพึ่งพาสิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับ ภูตผี วิญญาณ โดยจะ บนบานศาล กล่าวขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เมื่อตัวเองเดือดร้อน หรืออยากได้บางสิ่งบางอย่าง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง repay repaid repaid ชำระคืน จ่ายเงินคืน คืนเงิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น