ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการกำจัดอะไรบางอย่าง ตัดไม้อย่าไว้หน่อ อาจจะกำจัดคู่แข่งทางธุรกิจ หรือจัดการกับต้นไม้ วัชพืชภายในบริเวณบ้าน ต้องทำลายให้สิ้นซาก อย่าให้เลือกหน่อ ที่จะสามารถเจริญเติมโตได้อีก

ตัวอย่าง :

การกำจัดคู่แข่ง แบบ ตัดไม้อย่าไว้หน่อ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับางอาชีพเช่น นักการเมืองง เวลาต้องการกำจัดคู่แแข่ง ก็ต้องเล่นให้ หนัก เอาให้จมดิน ไม่ให้กิด เพราะจะสร้างปัญหาในภายหลัง

การกำจัดคู่แข่งชนิด ตัดไม้อย่าไว้หน่อ ในอดีต จะมีคามน่ากลัวมาก โดยเฉพาะการในราชวงศ์ของกษัตริย์หรือนักการเมืองในแต่ละ ประเทศ ต้องทำให้ล้มหายตายจากโลกนี้ไปเลย

การกำจัดคู่แข่ง แบบ ตัดไม้อย่าไว้หน่อ เป็นวิธีที่เหี้ยมโหด ซึ่งในสมัยโบราณนิยมใช้กันมาก อย่างการฆ่าหรือประหารเจ็ดขั่วโคตร ที่ เคยใช้กันในสมัยก่อน เพื่อป้องกันการล้างแค้นในภายหลัง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดเปรียบเทียบถึงการกระทำและความสำเร็จในการทำงานใดๆ หากมีความพยายามในการทำงาน ก็ย่อมจะประสบความสำเร็จในงานที่ทำอย่างแน่นอน อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง say said said พูด บอก กล่าว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น