ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงการทำงานด้วยความขยัน ทำ งาน ตัวเป็นเกลียว แทบไม่ได้พัก

ตัวอย่าง :

การมีฝีมือในการทำอาหาร บางร้านก็ขายดีมาก ทำงาน ตัวเป็นเกลียว แทยไม่มีเวลาได้พัก

บางคนทำกิจการไปได้ดี มีลูกค้ามาก ทำงานแทบไม่ได้พัก ต้องทำงาน ตัวเป็นเกลียว ดังนั้นต้องวางแแนให้ดี ในเรื่องการหาคนมา ช่วยทำงาน อย่างให้ลูกค้าติดเจ้าของร้าน หรือพนักงานคนใดคนหนึ่ง อย่างร้านกาแฟ บางคนติดคนชง ร้านตัดเสื้อผ้า ลูกค้าต้องการ งานเย็บจากช่างบางคนเป็นการเฉพาะเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถรับงานเพิ่มได้

การทำงานหนัก ตัวเป็นเกลียว จนแทบจะไม่ได้พัก ก็ต้องคิดถึงผลกระทบในอนาคตด้วยเช่นกัน อย่างงานที่ใช้ร่างกาย ใช้แรงงานมาก บางคนยังไม่แก่มาก ก็เดินตัวงอเป็นกุ้ง เพราะทำงานหนัก แบกของหนักเมื่อช่วงอายุยังน้อย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง deal dealt dealt จัดการ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง deal dealt dealt จัดการ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forbid forbade forbidden ห้าม, สั่งห้าม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น