ความหมาย : สำนวนี้มักจะใช้พูดถึงการจัดการกับศัตรู คู่แข่ง จะต้องจัดการให้เด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาล้างแค้น หรือสร้างปัญหาในภายหลัง

ตัวอย่าง :

งุจงอ่างขึ้นชื่อในเรื่องความอาฆาตแค้น หากโดนตีแต่ไม่ตาย แค่บาดเจ็บหรือหลังหัก ก็อาจจะย้อนมาทำร้ายได้ ดังนั้นอย่า ตีงูให้หลังหัก ต้องดีให้ตาย เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง

อย่า ตีงูให้หลังหัก หรืออย่าทำให้คุ่แข่งแค่บาดเจ็บ พิการ เพราะมีโอกาสย้อนกลับมาทำร้ายได้ ในบางพื้นที่ที่มีผลประโยชน์มาก ก็ย่อมจะมีศัตรูคุ่แข่งทางธุรกิจ การกำจัดคุ่แข่งจึงมักฆ่าให้ตาย บางรายก็ฆ่าทั้งครอบครัวเลยทีเดียว

การกำจัดศัตรู คู่แข่ง บางคน ก็แค่ ตีงูให้หลังหัก สั่งสอนแค่ให้เกิด่ความกลัวเท่านั้น ไม่ถึงกับเอาชีวิต แต่ก็อาจจะทำให้ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองในภายหลังได้


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง reset reset reset ตั้งค่าอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reset reset reset ตั้งค่าอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overrun overran overrun ตกทาง ตกราง บุกรุก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น