บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง beset, beset, beset, โอบล้อมรอบด้าน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การเปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

beset บีเซ็ต //beset บีเซ็ต //beset บีเซ็ต //โอบล้อมรอบด้าน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
The enemies beset our village.
ดิ เอ เน หมิสึ บีเซ็ต อาวเออะ วิลเลกจึ
ศัตรูโอบล้อมหมู่บ้านของเราลอบด้าน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense
The enemies beset our village last year.
ดิ เอ เน หมิสึ บีเซ็ต อาวเออะ วิลเลกจึ ลาสทึ เยีย
ศัตรูโอบล้อมหมู่บ้านของเราลอบด้านเมื่อปีที่แล้ว

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
The enemies has beset the village when the soldiers arrive.
ดิ เอ เน หมิสึ แฮส บีเซ็ต เดอะ วิลเลกจึ เว้น เดอะ โซลเจอะ อะร้ายฟึ
ศัตรูได้โอบล้อมหมู่บ้านแล้ว (has beset ) เมื่อทหารเดินทางไปถึง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
The crowd is besetting his car.
As soon as he appeared, reporters crowded round. เดอะ คราวดึ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
The police will beset the bank robber tomorrow.
เดอะ โพลิซซึ วิล บีเซ็ต เดอะ แบงคึ ร็อบเบอ ทูโมโร
ตำรวจรวจจะทำการโอบล้อม (will beset) โจรปล้นธนาคารพรุ่งนี้

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

ห้อมล้อม
encompass, beset, hem, mob, enfold, plague
รุม
crowd, swarm, beset, stream, congregate, flock
ล้อม
round, besiege, beset, beleaguer, corral, wreathe
กลุ้มรุม
swarm, beset, besiege
รบกวน
disturb, annoy, infest, pester, vex, beset
มะรุมมะตุ้ม
beset, besiege closely, surround closely
กินโต๊ะ
beset, attack from all sides, banquet, have a Chinese dinner, besiege, feast
มารุมมาตุ้ม
mob, hem in, throng, besiege, beset, surround
แห่ห้อม
surround, encircle, besiege, beset, encompass
โทรมศัสตราวุธ
attack with weapons, unite together, assault, assail, strike, beset
ทำให้จนแต้ม
beset
รุมเร้า
beset, trouble, harass