บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outbid outbid outbid ประมูลสูงกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

Outbid เอ๊าบิด / Outbade เอ๊าเบด / Outbidden เอ๊าบิดเดน / ประมูลสูงกว่า

Outbid เอ๊าบิด / Outbid เอ๊าบิด / Outbid เอ๊าบิด /ประมูลสูงกว่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He outbids me for the old jug.
คำอ่าน ฮี เอ๊าบิดสะ มี ฟอร ดิ โอล จั้ก
คำแปล เขาประมูลสูงกว่าฉัน/He outbids me สำหรับเหยือกเก่า for the old jug หรือเขาประมูลเหยือกเก่าสูงกว่าฉัน ให้ราคาสูงกว่า

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He outbid/outbade me for the old jug.
คำอ่าน ฮี เอ๊าบิด/เอ๊าเบด มี ฟอร ดิ โอล จั้ก
คำแปล เขาประมูลสูงกว่าฉัน/He outbid/outbade me สำหรับเหยือกเก่า for the old jug กริยาช่องที่ 2 มี 2 แบบคื outbid และ outbade

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He had outbid/outbidden me for the old jug.
คำอ่าน ฮี เอ๊าบิด/เอ๊าบิดเดน มี ฟอร ดิ โอล จั้ก
คำแปล เขาได้ประมูลสูงกว่าฉัน/He had outbid/outbidden me สำหรับเหยือกเก่า for the old jug หรือ เขาได้ประมูลสูงกว่าฉันสำหรับเหยือกเก่า กริยาช่องที่ 3 มี 3 แบบคื outbid และ outbidden

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค I will outbid him for the old jug.
คำอ่าน ไอ วิล เอ๊าบิด ฮิม ฟอร ดิ โอล จั้ก
คำแปล ฉันจะประมูลสูงกว่าเขา /I will outbid him สำหรับเหยือกเก่า /for the old jug เขาต้องการเหยือกใบนี้มาก จึงตั้งใจจะประมูลสูงกว่าคู่แข่งทั้งหมด

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง knit knit knit ถัก กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง knit knit knit ถัก กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง wet wet wet จุ่มน้ำ ชุบน้ำ ทำเปียก ทำให้เปียก ฉี่รด ปัสสาวะรด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น