บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outbid outbid outbid ประมูลสูงกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

Outbid เอ๊าบิด / Outbade เอ๊าเบด / Outbidden เอ๊าบิดเดน / ประมูลสูงกว่า

Outbid เอ๊าบิด / Outbid เอ๊าบิด / Outbid เอ๊าบิด /ประมูลสูงกว่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He outbids me for the old jug.
คำอ่าน ฮี เอ๊าบิดสะ มี ฟอร ดิ โอล จั้ก
คำแปล เขาประมูลสูงกว่าฉัน/He outbids me สำหรับเหยือกเก่า for the old jug หรือเขาประมูลเหยือกเก่าสูงกว่าฉัน ให้ราคาสูงกว่า

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He outbid/outbade me for the old jug.
คำอ่าน ฮี เอ๊าบิด/เอ๊าเบด มี ฟอร ดิ โอล จั้ก
คำแปล เขาประมูลสูงกว่าฉัน/He outbid/outbade me สำหรับเหยือกเก่า for the old jug กริยาช่องที่ 2 มี 2 แบบคื outbid และ outbade

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He had outbid/outbidden me for the old jug.
คำอ่าน ฮี เอ๊าบิด/เอ๊าบิดเดน มี ฟอร ดิ โอล จั้ก
คำแปล เขาได้ประมูลสูงกว่าฉัน/He had outbid/outbidden me สำหรับเหยือกเก่า for the old jug หรือ เขาได้ประมูลสูงกว่าฉันสำหรับเหยือกเก่า กริยาช่องที่ 3 มี 3 แบบคื outbid และ outbidden

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค I will outbid him for the old jug.
คำอ่าน ไอ วิล เอ๊าบิด ฮิม ฟอร ดิ โอล จั้ก
คำแปล ฉันจะประมูลสูงกว่าเขา /I will outbid him สำหรับเหยือกเก่า /for the old jug เขาต้องการเหยือกใบนี้มาก จึงตั้งใจจะประมูลสูงกว่าคู่แข่งทั้งหมด

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

อยากซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวมือสองต้องรู้อะไรบ้าง

หากมีความจำเป็นจะต้องใช้งานรถจักรยานยนต์สักคัน แต่การเงินไม่ดีนัก รถมือสอง ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ต้องรู้จักตัวเอง และรู้จักรถที่จะใช้กันพอสมควร เช่น การใช้รถในแต่ละวัน มากน้อยเพียงใด เปลี่ยนรถบ่อยหรือไม่ เน้นรถลักษณะใด ในเรื่องการเงิน มี วินัยการเงิน สามารถผ่อนได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ การผ่อนรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ค่าผ่อนอาจจะไม่แพง แต่ค่าปรับ ค่าติดตาม ดอกเบี้ยและรายจ่ายอื่นๆ ที่ตามมาจะค่อนข้างแพง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง know knew known รู้จัก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น