บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outsing outsang outsung ร้องได้ดีกว่า, ร้องเพลงเก่ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outsing เอ๊าซิง/ outsang เอ๊าแซง / outsung เอ๊าซัง /ร้องได้ดีกว่า, ร้องเพลงเก่งกว่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She outsings everybody in this classroom.
คำอ่าน ชี เอ๊าซิงสะ เอฟวะหริบอดิ อิน ดิส คลาสรูม
คำแปล เธอร้องเพลงเก่งกว่า/She outsings ทุกคน/everybody ในห้องเรียนนี้/in this classroom

 

ประโยค They try to outsing the other.
คำอ่าน เด ทราย ทู เอ๊าซิง ดิ ออเถ่อะ
คำแปล พวกเขาต่างพยายามร้องให้ดังกว่าคนอื่นๆ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She outsang everybody in this classroom.
คำอ่าน ชี เอ๊าแซง เอฟวะหริบอดิ อิน ดิส คลาสรูม
คำแปล เธอร้องเพลงเก่งกว่า/She outsang ทุกคน/everybody ในห้องเรียนนี้/in this classroom เรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้ว เปลี่ยน คำกริยา outsing เป็น outsang

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่ เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has outsung me already .
คำอ่าน ชี แฮ่ส เอ๊าซัง มี ออลเร้ดดิ
คำแปล เธอได้ร้องเพลงเก่งกว่า/She has outsung ฉันแล้ว/me already เธออาจจะฝึกร้องเพลงบ่อยๆ จนร้องดีกว่าฉันไปแล้ว

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sing/ซิง/ร้องเพลง